ayeti bilimle doğrulamak

1 /
bilim yanlışlanabilir bir alandır. yani bugün ak dediğine, bir delil getirip yarın kara diyebilirsin. eğer ayetleri bilimle açıklamaya kalkarsanız ne oldumcuk olursunuz. neye inanacağınızı şaşırır hatta ve hatta dini-i mübininizden olursunuz hafazanallah. yabmayın öyle şeyler. iman başka bir sahanın konusu. onun vesilesi ayetler de öyle.

doğrulamak yanlış ama teşvik eder mi derseniz evet eder.

şimdi bana birisi kızıldeniz'in yarılmasını sabaha kadar bilimsel bilimsel anlatsa hı hı evet evet öyle der sabah nemazımı eda eder uyumaya giderim.
oluyor. zeytinin faydaları, sivrisineğin mucizesi, üç karanlık evrede anne karnında oluşan cenin vs. hepsi bilimin doğrulama sürecinde sohbetlerde malzemedir. Bakın ayette var evet bilimde buldu şimdi nasıl inanmazsınız deme çabaları.
ayeti kerimelerin hiçbir şekilde tasdiklenmeye ihtiyacı yok. zaten onu tasdikleyecek akılda mevcut değil. yaratıcının yarattıkları ile ilgili en doğru bilgiyi kendisinden başka kimsenin bilmesi mümkün değil. bu tamamen inançla alakalı bir durum. fakat ayeti kerimelerdeki mucizeviliği kanıtlamak bilim ile mümkünse bunun madden ortaya konulmasının ne gibi zararı olabilir. islam dini salt akılla anlaşılacak bir din olmamakla beraber akıldan da beri değildir. mesela ana rahmindeki ceninin gelişim evrelerini anlatan ayetleri bir de bilimsel olarak açıklamak imanı olanın imanını artırırken iman etmeyenin en azından birazcık tefekkür etmesine sebep olacaktır. buradan yaratıcının kuvvetine ilminin ezeli ve ebediliğine ulaşmak mümkün
(Allahu alem)
Ayeti bilimle açıklamak abes değildir. Zira Allah ayetlerini böyle açıklar. Allah'ın ilmi Allah'ın kelamını tasdik eder.

"Onun hak olduğu meydana çıkıncaya kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada ve hem de kendi içlerinde göstereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?"

Fussilet 53
Doğrulayabildikleri zaman "hala ibret almaz mısınız?!" diye haykırır, doğrulayamadıklarında yahut çelişki ile karşılaştıklarında ise "islam akıl dini değildir " veya "Allah'ın kudreti karşısında insan aklı yetersizdir" tarzı basmakalıplara sığınırlar.

Yani ayeti bilimle kanıtlamaya çalışmalarındaki amaç; pek çekindikleri dürüst sorgulamadan ziyade, sabit fikirlerini pekiştirmektir.
kişinin imanını kuvvetlendiriyorsa, perçinliyorsa ne güzel diyeceğim olay. niyet çok şey değiştirir. doğrudan küstahlık olarak değerlendirilmemelidir diyorum naçizane.