ayşen

1 /
kimi için ayşen, kimi için ayşem olan cemal safi sözleri ile orhan gencebay kalsiğidir.

hayatının bir döneminde ayşe isimli kıza aşık olanların şarkısıdır ki bu sayı hiç de azımsanacak bir sayı değildir,
nerdeyse bütün ayşeler güzeldir, ve mutlaka birden çok aşıkları olmuştur.doksanların sonlarından bir popçumuz. popüler olmuş, dünya müzik listelerinde zirveye çıkmış şarkıların türkçe versiyonlarını söylerdi. sanırım iki albüm çıkardı. ilk albümü pek tutmuştu, ama ikincide hayvan terli olduğundan mütevellit, umduğunu bulamamıştı.
bir cemal safi şiiri. orhan gencebay tarafından seslendirilmiştir. halk arasında nedense ayşem diye bilinir.


ayşen

iklimler çileme çare bulmuyor.
mevsimler halimi sormuyor ayşen...
sakiler derdime derman olmuyor.
şarkilar yarami sarmiyor ayşen...

ilkbahar, yaz derken hazanım soldu.
murada ermeden miyadim doldu.
kalb gözüm, ellere bakar kör oldu.
senden başkasını görmüyor ayşen...

hasretin tüketti bütün varımı,
seraba döndürdü hülyalarımı,
ne kadar süslesen rüyalarımı,
sabahlar hayıra yormuyor ayşen...

ağlarsan, matemin yağar geceme,
gülersen, mehtabın doğar geceme,;
lale devri geldi gönül bahçeme,
senden gayri çicek girmiyor ayşen...

kapattın gönlümün sevinç yönünü,
ümidim görmüyor sensiz önünü,
takvimler bilmiyor dönüş gününü,
saatler vuslati vurmuyor, ayşen...

feleğe isyanım arttı gitgide,
gençliğim su gibi aktı gitti de,
ömrümü ellere sebil etti de,
bana bir damlanı vermiyor ayşen...

ardından çilemem, çağlamam diye,
yas tutup karalar bağlamam diye,
kaç kez and içtiler ağlamam diye,
gözlerim sözünde durmuyor ayşen...

ey alev yanaklım, volkan dudaklım,
ne bir hilafım var, ne gizlim, ne de saklım,
her şeye erdi de zavallı aklım,
seni unutmaya ermiyor ayşen...

dostlarim namıma ferhat dese de,
ruhum aşk elinden imdat dese de,
kör şeytan resmini yırt at dese de,
ellerim bir türlü varmıyor ayşen

cemal safi
bir cemal safi şiiri. orhan gencebay tarafından seslendirilmiştir. halk arasında nedense ayşem diye bilinir.
--- alıntı ---
Ayşen

İklimler çileme çare bulmuyor.
Mevsimler halimi sormuyor Ayşen...
Sakiler derdime derman olmuyor.
ŞarkIlar yaramI sarmIyor Ayşen...

İlkbahar, yaz derken hazanım soldu.
Murada ermeden miyadIm doldu.
Kalb gözüm, ellere bakar kör oldu.
Senden başkasını görmüyor Ayşen...

Hasretin tüketti bütün varımı,
Seraba döndürdü hülyalarımı,
Ne kadar süslesen rüyalarımı,
Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen...

Ağlarsan, matemin yağar geceme,
Gülersen, mehtabın doğar geceme,;
Lale devri geldi gönül bahçeme,
Senden gayri çicek girmiyor Ayşen...

Kapattın gönlümün sevinç yönünü,
Ümidim görmüyor sensiz önünü,
Takvimler bilmiyor dönüş gününü,
Saatler vuslatI vurmuyor, Ayşen...

Feleğe isyanım arttı gitgide,
Gençliğim su gibi aktı gitti de,
Ömrümü ellere sebil etti de,
Bana bir damlanı vermiyor Ayşen...

Ardından çilemem, çağlamam diye,
Yas tutup karalar bağlamam diye,
Kaç kez and içtiler ağlamam diye,
Gözlerim sözünde durmuyor Ayşen...

Ey alev yanaklım, volkan dudaklım,
Ne bir hilafım var, ne gizlim, ne de saklım,
Her şeye erdi de zavallı aklım,
Seni unutmaya ermiyor Ayşen...

DostlarIm namıma Ferhat dese de,
Ruhum aşk elinden imdat dese de,
Kör şeytan resmini yırt at dese de,
Ellerim bir türlü varmıyor Ayşen

Cemal Safi
--- alıntı ---