backster etkisi

1 /
Yalan makinesi olarak bilinen aygıtın mucidi olan cleve Backster'in 1966’da bir ev bitkisinin yapraklarına bağladığı elektrotlar aracılığıyla bitkilerde bir bellek bulunup bulunmadığını deneysel olarak anlama çalışmasıdır.

bir tehdit veya yaşamsal bir tehlike karşısındaki insan ve bitkinin heyecan halleri esnasında ibre aynı zikzakları çizmekteydi. Ayrıca bir bitki önceden bir yaprağını kesmiş olan insan tekrar kendisine yaklaştığında ibre yine bu zikzakları çizmekteydi; yani bitki o kişinin kendisine yaklaşmakta olduğunu hem hissedebiliyordu, hem de o kişiyi unutmamış olduğunu gösteren bir belleğe sahip olduğunu gösteriyordu.
yalan makinesinin mucidi olan cleve backster, bu makineyi 1966 yılında bitkilere bağlayarak; "canlı olarak kabul ediyoruz ama acaba bellekleri var mıdır?" merakını araştırmaya başladı. cleve backster, bellekten öte bitkilerdeki psişik halleri tespit etmiş ve iki yıl sonra Journal of Parapsychology'de bununla ilgili yayınladığı makalesi sonraki yılda dikkat çekerek kendisinden övgüyle söz edilmiştir. bitkisel psişizm adıyla özetlenen backster etkisinin, günümüzde önemsenmediği belirtilse de doğal afet ya da yangınlar sonrası oksijen verimi azalan bitkilerin bu konuyla ilgili bağlantısını çokça merak etmekteyim.
Cleve Backster ( ABD) yalan makinesinin mucidi, polislerin teknik eğitim ve öğretimiyle görevli bir elektronikçidir. 1966 yılında bürosunda ki devetabanına yalan makinasının elektronlarından birini bağladı. Amacı verilen suyun bitki tarafından ne kadar sürede emildiğini araştırmaktı. Kayıt bandında sorguya çekilen bir adamın heyecanlarını simgeleyen çizgiye çok benzeyen işaretler gördü.

Backster, ancak tehdit edilen ya da tehlikede bulunan kişilerin zihinsel ve fiziksel güvenliği, yaşamı söz konusu olunca ortaya çıkan çok şiddetli tepkilerin kaydedilebildiğini biliyordu. Kendi kendine, bitkiyi yaralamayı, yakmayı düşündü, ve kayıt bantının ibresin gayet soğuk bir şekilde zikzaklar çizdi. Devetabanı bu düşüncesine bir tepkiyle karşılık vermişti.

İşte bu olay Backster'i sonuçları berrak ve görkemli olan bilimsel araştırmalara yöneltti. Bitkiler başkalarına karşı tepki gösteriyorlardı. Etrafında bulunanlardan hoşlanıyorlar, sahipleriyle yüzlerce km öteden bağlar oluşturuyorlar, felaket anında kendilerini kaybediyorlardı. Sanki bir bellekleri eksikti, birde kendilerine dikkatle bakan bir kişinin son aşklarını mı, yok matematik problemini mi düşündüğünü sezinlemek yeteneği.

Bitkilerden saptayıcı aygıt olarak yararlanmak, bir alarm sistemi yapmak yada onları en karmaşık sistemlerin içine koyup sadece bu makinalara ilişkin düşünceleri onlara ileterek, makinaların işlemesine kumanda etmek olasıdır. Daha geniş anlamıyla yeni bir enerji türü sağlanıyor demektir. Bitkilerde bitkisel haberleşme ve enerjinin karşılıklı etkileşiminin incelenmesi söz konusudur.

Bitkilere ait bir algılama vardır. Bitkisel dünya, normal ötesi araştırmalarda ilkel bir gerçek labaratuvardır. Bitkilere bir kontrol aleti bağlanarak, onların heyecanlarımıza, düşüncelerimize gösterdikleri tepkileri öğrenebiliriz. Bitkiler sevgi, ilgi, şefkat dalgalarını algıyabildikleri gibi nefret, kin, düşmanlık dalgalarınıda alırlar. Gelişmeleri üzerinde bu dalgaların etkisi büyüktür. Müzikten hoşlanırlar ve gelişmelerine etki eder. Bahçıvanlık parapsikolojisinden yararlanmak geleceğin önemli bir uygulama dalı olacaktır.

Bitkiler çeşitli enerjiler yayınlarlar. Onlarla konusabilir, cevap verebilirler. Bitkilerin duyarlı bir sinir sistemi olup, konuya göre değişen heyecansal bir yaşamları vardır.
parapsikoloji'de bitkisel algılamayı ya da bitkilerdeki psişik algılamayı ifade eden bir terimdir. bu alanda ilk incelemeleri gerçekleştiren ve bitkilerin de belli ölçülerde paranormal bir duyarlılığa sahip olduğu varsayımını ilk ortaya atan cleve backster'a ithafen bitkisel duyarlılık tepkileri onun adıyla adlandırılmıştır.