bardo

1 /
tek-parmaklılar takımının atgiller familyasından bir memeli türüdür.
aygır ve dişi eşeğin birleşmesinden meydana gelmiş bir melezdir.
erkekleri kısırdır.
bacaklarına oranla iri vücutlu olup kuyruğu çalı gibidir.