beşiktaş

1 /
tuttuğum takımdır, hayatımdır, herşeyimdir. karşılık beklemeden sevmenin ne demek olduğunu öğreten takımdır. biz taraftarları olarak sevinmek için sevmedik onu. bunu bir bahane olarak algılamak da hiç doğru bir davranış değildir ve manevi değerleri saygısızlıktır.
Vakt-i zamanında Barbaros Hayrettin Pa$a'nın gemileri bağŸlatmak adına yaptırdığŸı 5 adet büyük ta$'ın bulunduğŸu sahil semt'i. 5 büyük ta$ sebebiyle halk arasında adı be$ta$ olarak telaffuz edilmeye ba$lanmı$ ve kulaktan kulağŸa, nesilden nesile bu söylem be$ ta$, ta$ be$iğŸi ve en son olarak be$ikta$ olarak dillere yer etmi$. Halk bu söylemi benimsemi$ ve bu $ekilde kalmı$tır.


Aynı zamanda günümüz Be$ikta$'ı;
içerisinde tüm dersanelerin en az 1 $ubesini barındırmasının yanında, bilinen tüm kafe ve restoran tandanslı yerlerin de en az bir $ubesine sahiptir. Merkez bölgesinde ise bütün bu sosyal aktivite ve ihtiyaç mekanlarının bulunmasına kar$ın henüz bir sineması bulunmamaktadır. Yıllar öncesinde var olan Yumurcak Sineması yangın kurbanı olmu$, Mıstık Sineması ise BKM tarafından tiyatro haline getirilmi$, son dönemde sinema kontenjanından yararlanan 2 süper film birden ku$ağŸının son temsilcilerinden olan Yıldız Sineması'da kapısına kilit vurarak Be$ikta$ merkezinde sinemanın S'sinin bulunmamasına sebebiyet vermi$tir.


Kira üzerinden gelir sahibi olmak isteyenler için son dönem gözdesidir. Zira Be$ikta$ konum itibariyle hem çevre okullara olan yakınlığŸı, hem i$ yoğŸunluğŸunun bulunduğŸu merkezlere yakınlığŸı nedeniyle mal sahiplerinden çok kiracılara ikamet sağŸlayan bir ilçe konumundadır. Aynı zamanda Be$ikta$'tan satın aldığŸınız bir evi kiraya vermeniz durumunda 15 yıl gibi bir sürede parasını amorte ettiğŸinden mütevellit ayrı bir gözdeliğŸe sahiptir.

BoğŸazın en güzel yerlerinden biridir, siyah'tır, beyaz'dır, Karakartal'dır. Ya$am mekanıdır. Tabi ya$amasını bilene orası ayrı.