Beyan esastır

1 /
Yaşam felsefemdir kendisi.
Hayatıma dahil olan herkesin beyanı esastır benim için. Söyledikleri herşeye inanırım. Çünkü güven olmazsa olmazımdır. Koşulsuz güvenirim hayatımdakilere. Ancak onun niyeti beni kandırmak ise bilemem, kendi tercihidir,engel olamam en nihayetinde. Yakalanırsa yalnız o zaman fena. Gazabımdan kurtulamaz. Kendimce en ağır ceza olan onu bensiz bırakma cezasını hayata geçirir ve hayatımdan çıkartırım. Güvenmediğim bir insanın yanında nasıl kendim gibi olabilirim ki öyle değil mi? Davranışlarım, söylediklerim hep tedergin bir ruh halinin ürünü olacaksa ne anlamı var. Beyan esastır bende ancak güven giderse babam olsa tanımam, sen de gidersin hayatımdan.