bilgi

1 /
doğru inançtır.
william kingdon clifford'un ''bir şeye yetersiz delile dayanarak inanmak, herkes için, her zaman ve her yerde yanlıştır.'' sözü dikkate alınarak doğru inancın doğruluğuna ahlaki bir özellik verildiğinde, yani; doğru inanç, bir önermeye yeterli delile dayanarak inanma olarak tanımlandığında sokrates'ın ''doğru inanç bilgidir.'' tanımına yaptığı itirazdan ve edmund gettier'in ''gerekçelendirilmiş doğru inanç bilgidir.'' tanımına yaptığı itirazdan etkilenmeyen bir ''doğru inanç bilgidir.'' tanımı elde edilir.
* öğrenme, yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayış.
felsefe şöyle tanımlar: bilen varlık yani özne (suje) ile bilinen varlık, yani nesne (obje) arasında kurulan ilişkiden doğan ürüne verilen addır.

bilgi doğuştan gelmez, sonradan edinilir; yeteneklerimiz, algılama kapasitemiz ya da zekamız ve deneyimlerimizle kazanırız. doğuşla gelenler genlerimiz ve güdülerimizdir.

aristo'ya göre * bilgiler doğuştan akılda gelmez fakat doğuştan gelen akıl tarafından üretilir.
Varlık alemindeki tek ama tek geçerli para birimi bilgidir. Bilginin tek kaynağı da vahiydir. Gayrisi çer çöpten öte değil. Ayette allah meleklerin dilinden bize haber veriyor: subhansın sen! Bizim bilgimiz yoktur, senin bildirdiklerinden başka.

Sözün özü gençler, müslüman gençler! Elinizdeki kaynağı bırakıp batılıların çakma kaynaklarına yönelmeyin. Sonra hüsranınızla başbaşa kalırsınız.