bilim

#bilim 

bilim, beşer ürünü olan sistemli bir bilgidir.

bilim, beşer ürünü olması hasebiyle beşer'in meziyetleriyle birlikte bütün meziyet ve zaaflarını da bünyesinde taşır.

bilimsel teoriler birer açıklama veya öngörme modeli olup, bizzat hakikat'i, değişmez ezeli-ebedi doğru'yu veremezler.

'' bilimsel olan kesin doğru olamaz, kesin doğru olan bilimsel olamaz.''

bilim, devamlı büyüyen lakin buna mukabil sürekli değişken olma hastalığı ile malul olan bir beşeri sistemdir.
devamını gör...
asla mutlak hakikati vermez.

bilimsel teoriler birer açıklama veya öngörme modeli olup ne bizzat hakikat'i, değişmez ezeli ve ebedi doğru'yu verebilirler ve ne de bizzat hakikatin kendisi olabilirler. bunun için bilimsel veriler veya teorilerin mistik bir obje veya fetiş haline getirilmesi son derece yanlıştır. kısaca böyle bir bakış açısı ''modern putçuluk'tan başka bir şey değildir.

"yıkılmazlık", yani "kesin doğru olmak" iddiasındaki hiçbir önerme, hiçbir teori bilimsel olamaz; bilimsel olan kesin doğru olamaz, kesin doğru olan bilimsel olamaz.

bilim'in hakikatin bizzat kendisini veremeyeceğini en güzel şu söz açıklar: "bilimsel bilgiye dayanarak külli sistemler kurmak, daimi surette hareket halinde olan bir arazi üzerinde hiç değişmeyen bir bina inşa etmeye kalkışmak gibidir." bu sebeple, bilimsel bilgilerin değişmez, ezeli ve ebedi hakikatler gibi algılanarak, mistikleştirilerek, total, totaliter ve otoriter bir ideoloji olarak dikte ettirilmesi asla meşru görülemez.

devamını gör...
tüm bilim insanlarının birparadigmaya bağlı bulunmasından dolayı nesnellik içeremeyen.
devamını gör...
az evvel bir projeye katılım teklifi alınca hayatımda en çok korktuğum kelimelerin başında geldiğini anladım.
bataklık gibi bi şey. insana nefes aldırmayan. iki keyifli muhabbet ettirmeyen.
hiçbir şey yaptırmayan.
hayır ben yüzeysel seyleri seviyorum.
derin suların adamı değilim.
evet değilim.
devamını gör...
ülkeler ekonomik olarak gelişmeden ve ekonomik gelişmişliği tabandan tabana yayarak tüm vatandaşları için anlamlı ve sürdürülebilir bir yaşam tesis edemeden huzurlu bir ülke olmazlar. bilim teknolojiyi, teknoloji üretimin karlılığını getirir. bireysel alanlarda bilim kişinin uymak zorunda olduğu bir rehber değildir. kanıtlanabilir olmayan yada yanlışlanabilir inançlara bireysel olarak inanmanın önünde bir engel olamaz. ancak devletin her vatandaşını gözetmesi bir zorunluluktur bu nedenle devletin dini olmamalıdır ve hiç bir dini inanışı diğerleri aleyhine kayırmamalıdır. olması gereken budur ancak haklar verilmez alınır.
devamını gör...
kolektif bir çabanın, ve şimdiki zamandan çok geçmiş araştırmaların ürünüdür.

doktora tezlerinin ortalama yarısı bu konuda kim ne demiş, bilimsel araştırma nereye kadar gelmiş, diğerlerinin bulguları nelerdir, bunu anlatır. zaten yeni bilgiye ulaşmanın tek çaresi önce "eskiyi" iyice bilmektir ki neyin yeni olduğu anlaşılsın.
devamını gör...
--- alıntı ---

bilim sömürü sisteminin bir ürünüdür ve onun işleyişinin en güçlü araçlarından
birisidir. sömürülen yahut ezilenlere sunduğu imkanlar, aynen devletin sundukları gibidir. devletin tarafsızlığı ile bilimin tarafsızlığı arasında sadece bir alan farkı vardır. devlet siyasal üretimin, bilim de bilgi üretiminin birer ürünüdürler.

--- alıntı ---

* *
devamını gör...
bilmenin bir söyleyiş şekli.

diyalog

dünya kaç bucak?
ne bilim.
devamını gör...
alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme, açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren, uygulamalı yordamlar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim altına almaya elveren bilgiler üretme çabası ya da bu tür bilgiler kümesi.
devamını gör...
daha çok meşgul olmamız gerekendir.

tek bir meseleyi, farklı derinliklerde idrak etmek mümkündür. bilim söz konusu olduğunda temel anlayış, benzer birkaç olgunun temel bir fikir ile izah edilebilmesine dayanır.
meselâ, faklı gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngeleri güneşin kütle çekim etkisiyle basit bir şekilde açıklanır. buradaki “temel fikir” uzayda bir nesnenin hareketinin, dıştan bir kuvvet etkisiyle gerçekleştiği ve bahsedilen dış kuvvetin, iki nesne arasında kütle çekim etkisiyle ortaya çıktığı iddiasıdır.

bu tip bir temel fikir, nazariye (teori) olarak adlandırılır ve bilimsel bir teori, mümkünse matematiksel, değişmez bir biçim (formül) ile ifade edilmelidir. bu sayede farklı olayların ölçümleri arasında nicel bir ilişki kurulabilir ki bu matematiksel biçim veya formül kullanılarak elde edilen bulgular, ölçülen değerlerle uyum içinde olmalıdır. böylece, yine yukarıdaki örnekten hareketle, bir gezegenin belirli bir zamanda uzaydaki konumu, hızı ve yöneliminin değerleri kullanılarak farklı bir zamanda konum, hız ve yöneliminin ne olacağı "öngörülebilir".

genel olarak bilimsel bir teori, eldeki verileri açıklayacak şekilde bir ön kabulle ortaya atılır. tabii ki daha sonra yapılacak deneyler ve elde edilecek ölçümlerle de uyum içinde olmalıdır! zamanla tekrar edilen veya yeni yapılan deneylerle uyumsuzluk ortaya çıkarsa, teori tekrar gözden geçirilir, eksik olan parametreler eklenir veya teoride radikal değişiklikler yapılır. yeni deneysel verilerle test edilir. bu şekilde başarılı bilimsel teoriler ortaya çıkar ve idrak seviyemiz gün be gün artar.

ne var ki, bilimsel teorilerin mutlak doğrulukları ispatlanamaz. günün birinde, teoriniz ile çelişen verilerin elde edilmeyeceğinden asla emin olamazsınız. diğer taraftan, teoriyi destekleyen bulgular ne kadar artarsa, teorinin doğruluğu hakkındaki yargı o kadar güçlenir. bazı durumlarda teori hakkındaki yargı öyle güçlü ve bilgiler öyle tutarlıdır ki teori artık “kanun” olarak refere edilir.

bilim diye tutunduğumuz şey hikmet değildir yani. hemen her an terk ediverecek bir fettandır o. onsuz olmaz, ama aynı zamanda o herşey değildir...
devamını gör...
--- alıntı ---

modern bilim, amaçları, üretim süreçleri ve ürünleri göz önünde bulundurulduğunda
seküler bir din olarak ifade edilebilir.

“çağdaş toplumlarda modern bilim tamamen orta çağ avrupasındaki hıristiyanlığın gördüğü işlevleri yüklenmiştir. bu yüzden hıristiyanlığa geleneksel toplumsal yapıdaki konumu nedeniyle getirilen tüm eleştirileri, modern bilim fazlası ile hak etmektedir.” *


--- alıntı ---
devamını gör...
zamanla dogru orantida gitmedigi dusunulur. bilmin zaman grafiginde dairesel dongude oldugu, buyuk savaslarda yapilan tahribatlarla en tepe noktadan en dip noktaya inebildigi soylenmistir.

not: teknoloji ile bilimi karistirmamak gerekir.
devamını gör...
Allah'ın yaratma sanatının ortaya çıkmasına vesile olan araç. çünkü bilim kural koymaz, koyulan kanunların nasıl işlediğini ve o kanunlara uygun hareket edilerek neler başarılabileceğini kanıtlar.
devamını gör...
insanın hakikati "bilme" gayretidir. günümüzde ateizmin kalesi haline gelmiştir. ama son zamanlarda fizik biliminin akıl almaz bir hızla ilerlemesi ve varlığın yokluğunu ispat etmesi sonucu ateizm derin bir yara aldı. klasik bilimsel yöntem birden bire çöp oluverdi. neydi o? "görmeden inanmam abi!" artık bu sözü söyleyenler bile gözlerine inanamıyor.
devamını gör...
kayseriliye bilimle ilgili bir cümle kur demişler o da bilim ağriyor demiş.. aslinda gercekte de oyle.
devamını gör...
yaşanabilir nitelikli olgusal içerikli yanlışlanabilme olasılıklı değerler dizgesi.
devamını gör...
birikimli ilerleyen ve merak, ilgi, heyecan, çaba, akıl, cesaret ile beslenen bir yoldur.
devamını gör...
"zamanımızın bütün bilimsel tetkikleri asli sorudan kaçıyor; hiçbir yere götürmeyen fakat süreç ilerledikçe karmaşıklaşan ikincil meseleleri inceliyor" tolstoy -din nedir-
devamını gör...
genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli bilgi.
devamını gör...
bilim felsefesinin üzerinde şekillenen bir din. teknoloji ise onun en somut halidir.

islam ve bilim asla yan yana gelmez. bunun en büyük nedeni, bilim felsefesidir. şimdi böyle deyince "kur'an'ı dahi okumadan konuşuyorsun" diye saçmalayacaklara tavsiyem, önce bilim nedir, bilim felsefesi nedir, onlara biraz bakmaları.

islam, ilimle vardır, bilimle değil. ilim-bilim tefriki çok büyüktür. buradan fen ilimlerine karşı olduğum anlaşılmasın. kısaca;

(bkz: bilim felsefesi)
devamını gör...
insanların maymundan ve evrim süreciyle bu hale geldiğini savunan araştırma süreci /türü her ne kuduzsa.

okuduğum uygarlık tarihi kitabında ballandıra ballandıra nasıl insanalrın homo habilis türü gerizekalı bir maymundan gelme sürecini açıklıyor. ve dünyanın zeki insanları bu teoriyi kabul ediyor ciddi ciddi okuyup onaylıyor. o zaman öyle zekanın içine tükürmek lazım o zaan böyle bir zeka nasıl da sonsuz cehenneme layıktır. nasıl Allah'ın en değerli şerefli, varlığın böyle aşağılara düşürüp, Allah'ın kudretine dil uzatıyor. işte rahman'ın sonsuz merhametine rağmen bu hayvandan aşağı kokuşmuş sefillerin nasıl da cehenneme layık bir odun olduklarını okudukça daha iyi görüyorum. okdukça elim ayağım titrese de öfkeden bir yandan madem ölüm var hakikatiyle kalbim huzur doluyor.

bir bitkiye kudret verip kendi kendinin hakimi yapan bu zihniyete Allah yerin dibine alsın ve alacak.devamını gör...
bilim : su aygırı ve balina aynı aileden ve türden gelir. milyonlarca yıl yaşamış bir dinazor türünden geliyor. ancak bu dinazorun teki denize gitmeyi tercih etti balina oldu teki kadarada kalmayı ''tercih'' etti su aygırı oldu.

sözlük küfür etmem izin verseydi aklımda çok şairane sözler vardı ama.
devamını gör...
deney ve gözlemelere dayalı olarak, kainaattaki olayların sistematik usüllerle araştırılması, incelenmesidir.

gelişmek isteyen her toplum bilimsel faaliyetlere önem vermelidir.
devamını gör...
islamiyet Allahı tanıyan bilimin yanında ve destekçisidir kafir bilimin değildir bu iyi idrak edilsin.
devamını gör...
şu bilim meselesinde neden bizim toplumumuzda böyle garip bir algı var anlamış değilim, bilim dediğin şey salt evrim teorisinden müteşekkil değil, ama onun üzerine bina etmeye çalışanlarda var. bir dünya şeyi barındırır.

sağlık sektöründe kullanılan, yüzlerce fayda araç-gereç, ilaç var. bunların yapan adamların birçoğu Allah'ı tanımıyor muhtemelen ama hepsini kullanıyoruz.

fizik üzerine geliştirilen bütün şeyleri kullanıyoruz, mühendislik hakeza. vs. bunların kaçının dini referansları var.

her şeyi dine bağlamayın arkadaşlar. din hakikattir, bilimde hakikattir. zaten bilimsel faaliyetin neticesinde çıkacak olan da kesin sonuç olduğundan dinin söylediğinin aksini söylemeyecektir. tüm islam toplumu evrimi reddediyor, bende reddediyorum, ama hangi islam toplumu evrim teosinin yerine geçecek bir teori geliştirmek için bilimsel bir faaliyet yürütüyor, yok herhalde olsa duyardık.
devamını gör...
günümüzdeki en güçlü ateizm propaganda malzemesi. halbuki tam tersi olması gerekirken.
devamını gör...
din hakikat bilimde hakikat. müsbet ilmlerle kimse uğraşmamış hatta islam dünyası bu konuda en mükemmel örneklerini vermiş. ancak ötekisi ayrı bir dava. kur'an evrimi reddediyor. bak nasıl her bir zihayat lisanı haliyle bismillah der incecik ipek gibi bitkiler Allah namına rahman namına sert taşı ve toprağı bismillah der deler geçer.

ancak kopasıca beynin yetmediği yerlerde kafir zihniyet bu nasıl olurun cevabını şuursuz taşa toprağa şuursuz bitkiye böceğe vererek bu açıklarını küçük akıllarınca doldurmaya çalışmış buna da bilim adını koymuş. işte bu ise kabul edilmez ve edilemeyecek bir yaklaşımdır. her baharı kolaylıkla halk eden bir anda hiçlikten can veren rahmanı tanımamak , her gün her yerde her zaman olan mucizeleri görmemek adı bilim değildir,
devamını gör...
bazı çevrelerde haram veya şeytan icadı olarak görülen.
devamını gör...
bilgi üreten kişi ve kurumlar ile üretilen bilginin bütünü.
devamını gör...
ilimin Allahsız hali..
hayatı kolaştırdığı söylenir yalan!!!!!!!!!!!
devamını gör...
Allah'ın yarattığı sistemi araştırır. dolayısıyla Allahsız değildir. bilakis bilim insanı Allah'la en çok buluşturan eylemleri ve bilgileri içerisinde barındırır.
devamını gör...
firavun halkına der ki; "bende neyi eksik buluyorsunuz, bakın ben de insanları öldürüp diriltebiliyorum." sonra iki adam çağırır, birini öldürür, diğerini ise serbest bırakır. işte pozitivist ateist bilimin, firavunluğu da böyledir. bilimin öldürmesi de yaşatması da böyledir, firavunca. ve bilime ve bilim adamlarına iman eden modern insanın durumu da firavununu rabb bilen o insanların haline benzer.
devamını gör...
maalesef gunumuzde cok sayida muslumanin hafife aldigi, umursamadigi, uzerinde ugrasmadini tecrubeyle sabit bilgiler toplulugu. ne zamanki biz buna gereken onemi verir, kahvede, macta, geyikte harcadigimiz zamanin bir kismini, carsina pazarda luks esyalar icin harcadigimiz paranin bir kismini veririz, o zaman sistematik ve istikrarli bir sekilde kalkinmaya baslariz. ogrenecek cok seyimiz var, kesfedilecek cok sirlar, alemler, guzellikler var. ayrica din kavraminin da kardesidir. her ikisi de bize lazim, farkli ihtiyaclar icin, ama genel amac insanin mutlulugu.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.