bilim

bilim, beşer ürünü olan sistemli bir bilgidir.

bilim, beşer ürünü olması hasebiyle beşer'in meziyetleriyle birlikte bütün meziyet ve zaaflarını da bünyesinde taşır.

bilimsel teoriler birer açıklama veya öngörme modeli olup, bizzat hakikat'i, değişmez ezeli-ebedi doğru'yu veremezler.

'' bilimsel olan kesin doğru olamaz, kesin doğru olan bilimsel olamaz.''

bilim, devamlı büyüyen lakin buna mukabil sürekli değişken olma hastalığı ile malul olan bir beşeri sistemdir.
devamını gör...
asla mutlak hakikati vermez.

bilimsel teoriler birer açıklama veya öngörme modeli olup ne bizzat hakikat'i, değişmez ezeli ve ebedi doğru'yu verebilirler ve ne de bizzat hakikatin kendisi olabilirler. bunun için bilimsel veriler veya teorilerin mistik bir obje veya fetiş haline getirilmesi son derece yanlıştır. kısaca böyle bir bakış açısı ''modern putçuluk'tan başka bir şey değildir.

"yıkılmazlık", yani "kesin doğru olmak" iddiasındaki hiçbir önerme, hiçbir teori bilimsel olamaz; bilimsel olan kesin doğru olamaz, kesin doğru olan bilimsel olamaz.

bilim'in hakikatin bizzat kendisini veremeyeceğini en güzel şu söz açıklar: "bilimsel bilgiye dayanarak külli sistemler kurmak, daimi surette hareket halinde olan bir arazi üzerinde hiç değişmeyen bir bina inşa etmeye kalkışmak gibidir." bu sebeple, bilimsel bilgilerin değişmez, ezeli ve ebedi hakikatler gibi algılanarak, mistikleştirilerek, total, totaliter ve otoriter bir ideoloji olarak dikte ettirilmesi asla meşru görülemez.

devamını gör...
az evvel bir projeye katılım teklifi alınca hayatımda en çok korktuğum kelimelerin başında geldiğini anladım.
bataklık gibi bi şey. insana nefes aldırmayan. iki keyifli muhabbet ettirmeyen.
hiçbir şey yaptırmayan.
hayır ben yüzeysel seyleri seviyorum.
derin suların adamı değilim.
evet değilim.
devamını gör...
ülkeler ekonomik olarak gelişmeden ve ekonomik gelişmişliği tabandan tabana yayarak tüm vatandaşları için anlamlı ve sürdürülebilir bir yaşam tesis edemeden huzurlu bir ülke olmazlar. bilim teknolojiyi, teknoloji üretimin karlılığını getirir. bireysel alanlarda bilim kişinin uymak zorunda olduğu bir rehber değildir. kanıtlanabilir olmayan yada yanlışlanabilir inançlara bireysel olarak inanmanın önünde bir engel olamaz. ancak devletin her vatandaşını gözetmesi bir zorunluluktur bu nedenle devletin dini olmamalıdır ve hiç bir dini inanışı diğerleri aleyhine kayırmamalıdır. olması gereken budur ancak haklar verilmez alınır.
devamını gör...
kolektif bir çabanın, ve şimdiki zamandan çok geçmiş araştırmaların ürünüdür.

doktora tezlerinin ortalama yarısı bu konuda kim ne demiş, bilimsel araştırma nereye kadar gelmiş, diğerlerinin bulguları nelerdir, bunu anlatır. zaten yeni bilgiye ulaşmanın tek çaresi önce "eskiyi" iyice bilmektir ki neyin yeni olduğu anlaşılsın.
devamını gör...
--- alıntı ---

bilim sömürü sisteminin bir ürünüdür ve onun işleyişinin en güçlü araçlarından
birisidir. sömürülen yahut ezilenlere sunduğu imkanlar, aynen devletin sundukları gibidir. devletin tarafsızlığı ile bilimin tarafsızlığı arasında sadece bir alan farkı vardır. devlet siyasal üretimin, bilim de bilgi üretiminin birer ürünüdürler.

--- alıntı ---

* *
devamını gör...
alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme, açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren, uygulamalı yordamlar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim altına almaya elveren bilgiler üretme çabası ya da bu tür bilgiler kümesi.
devamını gör...
daha çok meşgul olmamız gerekendir.

tek bir meseleyi, farklı derinliklerde idrak etmek mümkündür. bilim söz konusu olduğunda temel anlayış, benzer birkaç olgunun temel bir fikir ile izah edilebilmesine dayanır.
meselâ, faklı gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngeleri güneşin kütle çekim etkisiyle basit bir şekilde açıklanır. buradaki “temel fikir” uzayda bir nesnenin hareketinin, dıştan bir kuvvet etkisiyle gerçekleştiği ve bahsedilen dış kuvvetin, iki nesne arasında kütle çekim etkisiyle ortaya çıktığı iddiasıdır.

bu tip bir temel fikir, nazariye (teori) olarak adlandırılır ve bilimsel bir teori, mümkünse matematiksel, değişmez bir biçim (formül) ile ifade edilmelidir. bu sayede farklı olayların ölçümleri arasında nicel bir ilişki kurulabilir ki bu matematiksel biçim veya formül kullanılarak elde edilen bulgular, ölçülen değerlerle uyum içinde olmalıdır. böylece, yine yukarıdaki örnekten hareketle, bir gezegenin belirli bir zamanda uzaydaki konumu, hızı ve yöneliminin değerleri kullanılarak farklı bir zamanda konum, hız ve yöneliminin ne olacağı "öngörülebilir".

genel olarak bilimsel bir teori, eldeki verileri açıklayacak şekilde bir ön kabulle ortaya atılır. tabii ki daha sonra yapılacak deneyler ve elde edilecek ölçümlerle de uyum içinde olmalıdır! zamanla tekrar edilen veya yeni yapılan deneylerle uyumsuzluk ortaya çıkarsa, teori tekrar gözden geçirilir, eksik olan parametreler eklenir veya teoride radikal değişiklikler yapılır. yeni deneysel verilerle test edilir. bu şekilde başarılı bilimsel teoriler ortaya çıkar ve idrak seviyemiz gün be gün artar.

ne var ki, bilimsel teorilerin mutlak doğrulukları ispatlanamaz. günün birinde, teoriniz ile çelişen verilerin elde edilmeyeceğinden asla emin olamazsınız. diğer taraftan, teoriyi destekleyen bulgular ne kadar artarsa, teorinin doğruluğu hakkındaki yargı o kadar güçlenir. bazı durumlarda teori hakkındaki yargı öyle güçlü ve bilgiler öyle tutarlıdır ki teori artık “kanun” olarak refere edilir.

bilim diye tutunduğumuz şey hikmet değildir yani. hemen her an terk ediverecek bir fettandır o. onsuz olmaz, ama aynı zamanda o herşey değildir...
devamını gör...
--- alıntı ---

modern bilim, amaçları, üretim süreçleri ve ürünleri göz önünde bulundurulduğunda
seküler bir din olarak ifade edilebilir.

“çağdaş toplumlarda modern bilim tamamen orta çağ avrupasındaki hıristiyanlığın gördüğü işlevleri yüklenmiştir. bu yüzden hıristiyanlığa geleneksel toplumsal yapıdaki konumu nedeniyle getirilen tüm eleştirileri, modern bilim fazlası ile hak etmektedir.” *


--- alıntı ---
devamını gör...
zamanla dogru orantida gitmedigi dusunulur. bilmin zaman grafiginde dairesel dongude oldugu, buyuk savaslarda yapilan tahribatlarla en tepe noktadan en dip noktaya inebildigi soylenmistir.

not: teknoloji ile bilimi karistirmamak gerekir.
devamını gör...
Allah'ın yaratma sanatının ortaya çıkmasına vesile olan araç. çünkü bilim kural koymaz, koyulan kanunların nasıl işlediğini ve o kanunlara uygun hareket edilerek neler başarılabileceğini kanıtlar.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.