Bir iktidarın halkına karşı yapabileceği en büyük ihanet

1 /
Yaklaşık yirmi yıl sonra orta büyüklükte bir ülke nüfusuna erişecek kadar hızlı üreyen vasıfsız milyonları tasasızca ülkeye doldurmak. Yıllar boyu emeğini ve değerlerini sömürdüğü halka, yarını olmayan bencil ve yaşlı bir bunak olarak meçhul bir gelecek bırakmak.
Nümberg mahkemelerinde yargılanarak idam hükmü verilen nazi almanyası hükümetinin bakanları, ordu komutanları ve üst düzey yöneticileri fransız bir psikolog tarafından infaz edilmeden önce iq testine tabi tutulur ve çıkan test sonucu en düşük iq'lu kişinin bile iq'sunun 140'ın üzerinde olduğunu gösterir. Strateji ve dünya üzerindeki etkileri yıkıcı ve fazlasıyla zalim olması değil buradaki mesele. Nazi almanyası'nın 10 yıl içinde yaşadığı muazzam yükselişin arka planında zeki hatta dahi kişilerin yer alması. *
T: liyakatsız, vasıfsız, dar vizyonlu, egoist, boş, akılsız insanlar yerine hakkaniyetli, geniş perspektifli, donanımlı, zeki, eski tabirle yüksek himmetli kişileri idareci yapmamak.
halkın parasını çarçur edip kendi yandaşlarını zengin etmek ve bu parayla devleti güçlendirmek yerine iktidarını güçlendirmektir. adaleti sağlayamamaktır.
Kamu mallarını özelleştirme adına satmak. Şimdi yerli taşeronları alsa da, çok kısa sürede o mallar bop'çu yahudilerin tekeline geçer.

Af yasası çıkarmak ve ülkesini mültecilere karşı "yol geçen hanı" yapmak.