bir insanı tanımak için bir başka insana ihtiyaç vardır

1 /
önce kendi kıyas ve karşılaştırma yeteneğimizle yeni bakış açıları geliştirir, başkaları üzerinden hedefteki kişiye teşhis koyarız. tanımak istediğimiz kişinin özelliklerinin farkına varmak ancak bir başka insanda tam tersini keşfetmekle mümkündür.