Birbiriyle yarışabilecek benzer dizeler

1 /
aziz mahmud hüdayi hazretleri :

diller aceb hayrân olur
esrâr-ı zikrullâh ile
yollar beğim âsân olur
âsâr-ı zikrullâh ile


talebesi bahtî (sultan I.ahmed) :

Dil hânesi pür-nûr olur
Envâr-ı zikrullah ile
İklîm-i ten ma’mûr olur
Mi’mâr-ı zikrullâh ile
"gel gör Nazîm başa geldi âkıbet
divânegân-ı aşka gülerdik zeman ile"

"aşk ehline güler idi bir zamâneydi
bilmez idi Muhibbî ki kendi başına gele"

yarayla alay eden yaralanmamış olanların öncesi sonrası halleri.*
Bezm-i ezelde içmişem vahdet meyin cürasın
Şol cüra kim ta ebed sermest-i mahmur olmuşam
(Nesimi)

Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yar
Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim
(Ahmet Paşa)

Senin mecnunum bir tek sensin taptığım leyla
Ezelden sunduğun şehla nigahın mestiyim hala
(Mehmet Akif Ersoy)
----------------------------------------------------------

birbirlerine nazire olan üç beyit de Kâlu Belâ'yı anlatır. Allah'ın ruhlara ilk görünüşü ve ruhların bu karşılaşmadan duydukları cezbe halidir bahsedilen.


Aklıma ilk Sezai karakoç’un
Bir mumun ardinda bekleyen rüzgar
Isiksiz ruhumu sallar da durur
dizeleriyle
Abdurrahim karakoç’un
Lambada titreyen alev üşüyor
Dizelerini getirdi nedense. Aynı nefes,aynı ruh gibi.