Bîrûn

1 /
برون veya بیرون şeklinde yazılır.

Farsça kökenli kelimedir. Cümle içinde üç türde kullanımı vardır. Bunlar ; isim, zarf ve sıfat.

İsim olarak kullanıldığında, dış mânâsına gelir. Zarf iken dışarı, dışarıya ve dışarıda. Sıfat olarak ise, fazla ve aşkın.

Ayrıca tarih ile alakalı bir kavram olarak, Osmanlı Devleti'nde Enderun dışındaki devlet memurları için kullanılan tabirdir.