Bîrûnî

1 /
بیرونی şeklinde yazılır. Farsça kökenli bir sıfattır. Dışarıda olan, dışarıyla ilgili mânâlarını taşır.

Hususî olarak tarihle ilgili;
selâmlık odası, selâmlık dairesi anlamlarına da gelir.