bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim

1 /
bir ibrahim sadri şiiri.
sayın başbakanımızla gündeme gelmiştir.*


bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
biz de soluk alıp vermedeyiz
yani her insan gibi sevmekteyiz, sevilecek şeyleri
mesela
bir kırçiçeğini
çimeni toprağı börtü böceği
kurban bayramlarında kınalı koçları
başları eloyası işlemeli yemeni ile kapalı
bembeyaz saçlı kırış kırış alınlı
pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları

bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
günün birinde resmi kayıtlara
evraklara sicillere ve dosyalara geçtiyse de adımız
fotoğrafımızın üstüne bir mühür basıldıysa da
bir önden bir yandan göründüysek de sabıka
kayıtlarında
bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
biz de soluk alıp vermedeyiz
yani her insan gibi sevmekteyiz, sevilecek şeyleri

nezarethaneleri bildiğimiz kadar
koğuş raconlarını bildiğimiz kadar
iflah etmez mapusane türküleri söylediğimiz kadar
güzel şeyleri de biliriz kardeşim

bir yetimin başını okşamayı
yolda kalmışa kapımızı açmayı
sıcak tarhana çorbası kaşıklamayı
ve gece yarısı ansızın sıkılan üç kurşunu
bağrımızda karşılamayı

bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
ve her ne kadar sabah namazı vaktinde
inatla çalınırsa da kapımız
bir mintan bir picama altı
apar topar götürülürsek de
bilinmez bir yere
üç damla yaş dökerse de
iki yaşındaki oğlum
orda öyle aniden büyürse de
göğsüne vurursa da yumruklarını anam
ve babam bu da gelir bu da geçer evlat
üzülme derse de

komşular seyre durursa da
kapı önlerinde
ne yapmış derse de biri
kim bilir ne yapmıştır
derse diğeri ötekine
yapmıştır ulan yapmıştır
delikanlı değil mi yapmıştır
diye bağırırsa da biri
yine bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
biz de soluk alıp vermekteyiz
yani her insan gibi
sevmekteyiz sevilecek şeyleri

kalbim ağrıyorsa da kardeşim
gönlüm bulanıyorsa da
tedirginsem kuşkuluysam
kalın kitapların yazdığına bakarsan
acaip suçluysam
havada hıyanet kokusu
dışarıda pis bir sıcak
duvarlarda yazılar
kalbimizde acılar varsa da
bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim

mektubun geldi bugün haziran
kimselere göstermediğin ak saçlarının kıvrımlarından
haberin geldi

iki damla gözyaşın sarı kağıtta
çok bakarsın yağmur yağan da
islak ve buğulu camların ardından bilirim
bilirim, acı
nasıl da topak olur oturur adam yüreğine
ne var yani işte
iyiyim diyorum ya
inan olsun iyiyim anne
insan gerçekten iyi oluyor, iyiyim dedikçe
bak üzülme
yazıyorum bir daha
n’olur üzülme
üzülmüyor analar
oğulları üzülme dedikçe


bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
biz de soluk alıp vermedeyiz
yani her insan gibi sevmekteyiz, sevilecek şeyleri
mesela
bir kırçiçeğini
çimeni toprağı börtü böceği
kurban bayramlarında kınalı koçları
başları eloyası işlemeli yemeni ile kapalı
bembeyaz saçlı kırış kırış alınlı
pencere kenarlarında oğullarım bekleyen anaları

not:vaktiyle ukde vermişim, iyi oldu içimde kalmadı.
sevilesi bir ibrahim sadri şŸiiri. Recep Tayyip ErdoğŸan güzel okur. http://&feature=player_embedded#

--- alıntı ---
bizim de yaşŸadığŸımız hayattır kardeşŸim

biz de soluk alıp vermedeyiz

yani her insan gibi sevmekteyiz, sevilecek şŸeyleri

bir kır çiçeğŸini çimeni toprağŸı börtü böceğŸi

kurban bayramlarında kınalı koçları

başŸları eloyasıişŸlemeli yemeni ile kapalı

bembeyaz saçlı kırışŸ kırışŸ alınlı

pencere kenarlarında oğŸullarını bekleyen analarıkalbim ağŸrıyorsa da kardeşŸim

gönlüm bulanıyorsa

tedirginsem kuşŸkuluysam

kalın kitapların yazdığŸına bakarsan

acaip suçluysam

havada ihanetdışŸarıda sıcak

duvarda yazılar

kalbimizde acılar varsa da

bizim de yaşŸadığŸımız hayattır kardeşŸimmektubun geldi bugün haziran

kimselere göstermediğŸin ak saçlarının kıvrımlarından

haberin geldi

haberin geldi iki damla gözyaşŸın kağŸıtta

çok bakarsın yağŸmur yağŸanda

ıslak ve buğŸulu camların ardından bilirim

bilirim, acı

nasıl oturur adam yüreğŸine

ne var yani işŸte

iyiyim diyorum ya

inan olsun iyiyim anne

insan gerçekten iyi oluyor, iyiyim dedikçe

bak üzülme

yazıyorum bir daha

nolur üzülme

üzülmüyor analar

oğŸulları üzülmüyorum dedikçebizim de yaşŸadığŸımız hayattır kardeşŸim

biz de soluk alıp vermedeyiz

yani her insan gib isevmekteyiz, seviecek şŸeyleri

bir kır çiçeğŸini çimeni toprağŸı börtü böceğŸi

kurban bayramlarında kınalı koçları

başŸları eloyası işŸlemeli yemeni ile kapalı

bembeyaz saçlı kırışŸ kırışŸ alınlı

pencere kenarlarında oğŸullarını bekleyen anaları

ibrahim SADRi
--- alıntı ---