boynuzlugiller

1 /
omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfının toynaklılar üst-takımının çift-parmaklılar takımının geviş getirenler alt-takımının sığır ve davalar üst-familyasına giren bir familyasıdır.
çok geniş bir gruptur.
bazıları ince, bazıları tıknaz olur.
her iki eşeyde de bulunan içi boş olan boynuzları devamlı kalır ve dallı değildir.
sürüler yaparlar.
insanlara en yakın olan hayvanlardır.
normal olarak her defa bir yavru doğururlar.
çeşitli antiloplar, keçiler, koyunlar, sığırlar ile amerika bizonu, avrupa bizonu türlerini içine alır.
dünyanın her yanına yayılmıştır.