boza

1 /
(bkz: dandik bira)

bir detay, boza da bira da laktik asit fermantasyonu ile elde edilen içeceklerdir. laktik asit fermantasyonu ise ilerleyen aşamada kendisini alkol fermantasyonuna çevirir. boza da şıra da yapısı itibari ile alkol içermeye meyilli içecekler olmakla birlikte taze üretildiklerinde henüz alkol içerdikleri söylenemez.* şıra için bu sürenin bir miktar daha uzun sürüyor olması gerekiyor. yaz şartlarında 4 gün dışarıda tutulan şıranın alkol oranı yükseleceğinden içilmemesi tavsiye ediliyor. yine şıra için durduğu yerde köpük üretmesi kaidesi geçmişte alkol oranının içilmeye elveriş biçimde yükseldiğinin delili kabul edilmiş, içilmemesi tavsiye edilmiş.
istanbul'u terkedeliberi özlediğim şeylerden yalnızca biri. esasen özlediğim vefa bozası değil de onun tadında aradığım ankara akman bozası lezzeti. herkes bilir ki boza, darı, mısır, pirinç gibi tahıllar öğütülüp sonra su ilave edilip pişirilerek ve şeker ilave edilip mayalanmaya bırakılarak yapılır. herkes sevmez ama mayhoş, şahane bir lezzettir.

farsçada darı anlamına gelen "buze" sözcüğünden gelen boza, sırpça, macar, italyan, ispanyol, portekiz ve arnavut dillerinde de boza olarak adlandırılıyor. yunancada bozas, fransızcada bouza veya bosan, almancada busa, rumencede bozan, rus, çek ve leh dillerinde ise buza, .
her yerde içildiğinde güzel olmayan tazesini deneyince de vazgeçilmeyecek kadar güzel olan içecek.
az önce ne zamandır bulamadığım bozacıdan bozayı yeniden aldım. dedim "sizin bozanız çok güzel, hiç böyle içmemiştim" dedi ki: "çok taze çünkü, sizin içtikleriniz taze değildir.
sonra aklıma geldi, yahu ben bunu içiyorum da, helal miydi diye. aklıma gelme sebebi de içtikten sonra acayip uyku bastırması. **
neyse, şimdi fıkhen hükmünü dinliyorum. buna göre dışarıdan katılan alkol haram. ancak fermante olarak alkol ortaya çıkması ve çok içilmesi durumunda kafa da yapmıyorsa(sarhoşluk yapmıyorsa), caiz. ama bekleme durumuna göre tazeyse, hariçten birşey katılmayan birşeyse (ki benim içtiğim) bunda herhangi bir mahsur lazım gelmiyormuş, hanifilikte genişlik varmış ayrıca. *
Görüntüsünden dolayı tatmaya cesaret edemediğim gıda. Rahmetli teyzem Aydın'da çok ısrar etti; emmee daha önceden tatmadığım bir gıdayı yiyemem.

Tahminimce köy tarhanası gibi bir şey herhal.