bundan sonra gavura gavur denmeyecek

peşinden sırf hukuka göre devlet hareket etsin dedikleri için adamları idam cezasıyla cezalandırıp, sonradan lütfedip ömür boyu kürek cezasına çarptırdılar. bir de güya siyaseten katl kaldırılmıştı. siyaseten katl sanırım sırf serfinaz'ın ermeni kırığı için çıkarılmıştı.
devamını gör...
ıslahat fermanı'nda şöyle bir bölüm vardır.

.....mezhep ve lisan veyahut cinsiyet cihetleriyle sunûf-ı tebea-i saltanat-ı seniyemden bir sınıfın aher sınıfından aşağı tutulmasını mutazammın olan kâffe-i ta’birat ve alfaz ve temyizât muharrerât-ı divâniyyeden ile-l-ebed mahv ü izale kılınması ve ahad-ı nâs beyninde veyahut memurîn taraflarından dahi mûcib-i şin ve ar olacak veya nâmusa dokunacak her türlü tarif ve tavsifin istimali kanûnen men’olunması....

bu ifadeler, mezhep, dil veya ırk ayrımını ve buna dayalı olarak aşağılayıcı ifadeler kullanmayı yasaklamaktadır. başlıkta bahsi geçen cümle ise halkın bu işi halk diliyle özetlemesi olarak nitelendirilebilir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.