Büyük iskender heykeli

1 /
Eşcinselliğine rağmen Türk Proto tipi olan roksana ile evlenmiş olan büyük lakabı ile küçük boyuna rağmen kazandığı savaşlarla ve fethettiği coğrafyalarla genç yaşına rağmen tanınan iskender beyin bir anıtı. Taşköprü'yü geçtikten sonra çarşının Makedon esnaflar tarafından yönetildiği ve idare edildiği taraftadır. Çarşı Makedon ve müslümanların birlikte çalıştığı bir yer değildir. Daha nostaljik olan bir Osmanlı esnaflarin bulunduğu çarşı var. Öte yandan Taşköprün'nün diğer yanında Makedon milliyetçiliği temsil eden İskender heykeli ve daha Avrupai havada olan bir meydan mevcut. Tabi Balkan ninnisi dizisinde abartıldığı kadar insanlar birbirinden uzaklaşmıyor ve taraflar ayrılmıyor. Sadece helal lokanta ve gıda satan esnaflar daha çok Osmanlı mimarisi ve havasına sahip olan köprünün öte tarafında. Turistleri maalesef bizim Osmanlı torunu müslüman esnafta iyi halledebiliyor. Yatırım amaçlı sizi taş almaya ve bunu pahalıya pazarlamaya ikna edebilirler. Sonra bir çocuk gelip bu işi de mi batıracaksınız diye laf sokabilir. *