Büyük Oksidasyon Olayı

1 /
Oksijen Devrimi, Oksijen Krizi veya Oksijen Çelişkisi olarak adlandırılan, yaklaşık 2,4 ilâ 2,6 milyar yıl önce Paleoproterozoik dönemin başında jeolojik Sideryan çağı'nda meydana geldiğine inanılan çok büyük çaplı bir çevresel değişimdir.

siyanabakterilerin ortaya çıkmasıyla * fotosentezin maksimum seviyede gerçekleşmesine paralel olarak atmosferde fotosentezin artık ürünü olan oksijenin %2'yi geçmesinin ardından birçok canlının nesli tükenmiştir. Evrim teorisyenlerine göre de bu oksijen seviyesindeki astronomik artış bu periyotta bir tür çeşitliliğine neden olmuş ve daha verimli bir soluma biçimi olan oksijenli soluma, evrimsel gelişmeleri hızlandırmıştır.