büyüme vs kalkınma

1 /
Büyüme ile kastedilen ekonomik ilerleme iken kalkınma ise tarım, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve çevre gibi tüm alanlarda dengeli bir refahın tesisi anlamına gelir.

Ancak;

Bu ikisi birbiri ile çelişir. Şöyle ki: ekonomik büyümeyi sağlamadan kalkınamazsınız. Kalkınmak istiyorsanız da ekonomik büyümeden taviz vermeniz gerekir.

Kafa karıştırır evet, o yüzden biraz daha açıklayalım:

Misalen gelir dağılımında adaletin tesis edilmesi ve çevreyi korumak için tedbirlerin alınması kalkınmanın gereğidir. Gelir dağılımında adalet için asgari ücreti ve iş sahiplerinden alınan vergileri artırsınız. Çevrenin korunması için de iş sahiplerinden ekstra çevre kirletme vergisi alırsınız ve atıkları imha etmeleri için gerekli tesisleri kurmalarını istersiniz. Bu şekilde kalkınma sağlanır ancak her iki önlem de iş sahiplerinin gelirini azalacağı için yeni yatırımları engeller ve azalan milli gelir ekonomik büyümeye engel olur.

Zaten dikkat ederseniz gelişmekte olan ülkelerde yüzde 8-10 gibi büyüme oranları görülebilirken, gelişmiş ülkelerde yüzde 3-6 arası oranlar görülür.

Bu çelişkiye binaen, ülkeler gelişmiş ülke seviyesine erişene kadar kalkınmadan taviz vererek ekonomik büyümeye öncelik verirler. Bunun için de gelir dağılımı adaletsizdir, çevre tahrip edilir vs.
Gelişmiş ülke seviyesine eriştikten sonra ise büyüme, yerini kalkınmaya bırakır.