ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün

1 /
suzidil yürük semai. bu rüya gibi yürük semainin sahibi tanburi ali efendi. ibnülemin mahmut kemal inal, hoş sada isimli eserinde bestekar için, "zekai dede efendi derecesinde velûd bir bestekardı" diyor.

(bkz: bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben)

"ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün
seyl-âb-ı belâ-hîz ile tûfânımı görsün

kim anlamak isterse cünun-nâme-i kays’ı
dîvâneler efsânesi dîvânımı görsün

sevdâ-zedelik bilmeye meyyâl ise her kim
yâ zülfünü yâ hâl-i perîşânımı görsün

ya’kûb-ı hazînin eden ifrât esefinde
gelsin de benim külbe-i ahzânımı görsün

bir lâne-i hasret arayan var ise nevres
sad-çâk şüde ceyb-i girîbânımı görsün

nâdir bulunur şimdi kerîm ola hem insân
nâdir arayan nâdir-i insânımı görsün"