correlation does not imply causation

1 /
Buna klasik bir örnek; şemsiye sayısı ve yağmur değişkenleri arasında bir korelasyon vardır. Daha fazla yağmur demek daha fazla insanın şemsiye kullanması anlamına gelir,yağmur yağmazsa insanlar şemsiye taşımaz. Bundan dolayı, şemsiye sayısı ve yağmurun bağımlı olduklarını ve tanım gereği ilintili olduklarını söyleyebiliriz. Fakat şemsiye sayısının mı yağmura, yoksa yağmurun mu şemsiye sayısına neden olduğuna söylemek için yeterli bilgiye sahip değiliz.