daldalamak

1 /
Dalda: Yörüklerin, çalı çırpı kullanarak çadırlarının önünde daire şeklinde çevirdikleri yer. Yağmur, güneş ve rüzgarın değmediği gizli, kuytu yer, kenar, saklanılacak yer, ağaç, bina gölgesi. Koruma, esirgeme, himaye anlamlarında.

dalda kelimesinden türeyen daldalamak:

- Birisini himaye etmek.

- Örtmek.
- Kapıyı yarı kapamak.
- Güneş, rüzgar ve yağmurdan korumak, gözden saklamak.

- Fırsat bekleyerek bir şey çalmak.
- Fırsat bekleyip birisine vurmak anlamlarına gelir.