dederviche moderne

1 /
buradaki "de" dahi manasına gelmediği için yanaşık yazılmıştır. tdk şöyle açıklıyor:

yaşını başını almış, delerini eleyip duvara asmış, modernitenin yiyip bitirdiği kişi.

örnek kullanım:

elinde zincir, cebinde sedef çakı... sen bu dünyaya yenilecek adam mısın dederviche moderne?

behçet necatigil
derviche moderne'nin bozulmuş halidir. ** -de ön eki yıldız içinde bahsettiğim ecenebi dillerinde olumsuzluk ifade eder. misal, dekompozisyon bir şeyin bozulması, şeklindeki değişikliği filan ifade eder. dederviche moderne de örneğimizden anlaşılacağı üzre derviche moderne'nin bozulmasını, şeklinin değişmesini ifade eder. **
2050 yılı civarında açılması beklenen bir başlık idi.. şimdiden açılmış oldu.. altını o zaman doldurursunuz artık.. altın derken torunuma takacağınız altından bahsediyorum..