dediğini anlıyor ve yapısal olarak parçalanıyorum

1 /