defender of the faith

1 /
İnancın savunucusu anlamına gelen unvandır. İlk defa İngiltere kralı 8. henry'ye martin luther'in faaliyetlerine karşı katolik kilisesini koruyan yazılarından dolayı verilmiştir.

Tabi sonrasında bazı manitacılık işlerinden dolayı * kiliseye savaş açıp protestanlığı seçince söz konusu unvan kendisine parlamento tarafından verilmiştir. Hali hazırda İngiltere kral ve kraliçeleri bu unvanı kullanmaktadırlar.