diriliş neslinin amentüsü

1 /
Üstad Sezai Karakoç'un; müslümanın ülküsünü, diriliş gayesinin ilkesel nizamını, devletin salahiyetini ve toplumun inşasını tarif ettiği bir kılavuz.

--- alıntı ---

Benim inandığım ve bağlandığım dâva, ilk insan ve ilk yol göstericinin, dünyayı dolduran inkâra karşı özgür inanç gemisinin kaptanı olan Hazreti Nuh’un Ebedî Kurtuluş Sancağım uygarlıklar başkentine diken, Ateş imtihanından geçmiş ve Kurban şifasıyla azapların zehrini eritmiş Hazreti İbrahim'in, toplumu yönetecek altın kuralları sütunlar gibi ufkumuzda yükselten ve onları kıyamete kadar tarihin levhası olarak belirleyen Hazreti Musa’nın, ölüleri dirilten, ölü gönülleri diriltici soluğun sahibi Hazreti İsa'nın ve nihayet en büyük insan, en büyük yol gösterici, bütün insanlığa
ışık tutucu, fiziği ve fizikötesini aydınlatıcı son
Peygamber Hazreti Muhammed’in dâvasıdır.

--- alıntı ---

Rabbim tüm müminlere inkılaplarını tamamlayıp şehadete koşmayı nasip etsin inşallah.
velayetten hiç bahsedilmeyen kitap. halbuki hz ademden bu yana diriliş hareketi hep velayet önderliğinde olmuştur. ve kıyamete kadar da öyle olacaktır. velayet sancağı en son kerbelada düştü. bu sancağı taşımaya talip olmayan hiç kimse kusura bakmasın diriliş eri olamaz.
Davamız hakikat davasıdır. Sezai karakoç kitabında bunu bize hatırlatıyor. Keşke yazmak bana nasip olsaydı dediğim Şu sözlerin sahibi o. Madem ona yazmak düştü, dilerim bana da hakkıyla yaşamak düşer...

--- alıntı ---

“Benim inandığım ve bağlandığım dava, ilk insan ve ilk yol göstericinin, dünyayı dolduran inkara karşı özgür inanç gemisinin kaptanı olan Hazreti Nuh’un ebedi kurtuluş sancağını uygarlıklar başkentine diken, ateş imtihanından geçmiş ve kurban şifâsıyla azapların zehrini eritmiş Hazreti İbrahim’in, toplumu yönetecek altın kuralları sütunlar gibi ufkumuzda yükselten ve onları kıyamete kadar tarihin levhası olarak belirleyen Hazreti Musa’nın, ölüleri dirilten, ölü gönülleri diriltici soluğun sahibi Hazreti İsa’nın ve nihayet en büyük insan, en büyük yol gösterici, bütün insanlığa ışık tutucu, fiziği ve fizik ötesini aydınlatıcı son peygamber Hazreti Muhammed’in davasıdır.”

--- alıntı ---
kitapta bir direniş ve diriliş eri olduğuna inandığını sık sık vurgulayan sezai karakoç 'un okumayanın zararda olduğu her satırı çizilesi eseri.

"dem bu demdir, dem bu demdir dem bu dem" sırrı. çağa tanık olma ve çağı tanık tutma. günün adamı değil, "dem"in adamı olmak..
..
kaskatı karanlığı bir yırtıştır bu. geceyi deviren bir şimşek, bir yıldırım gibi iner kaziyelerimiz inkarcı kaziyelerin başına..
--- alıntı ---

"allah’a inanıyorum. ben bir diriliş işçisiyim. allah kentinin işçisiyim. allah’ın övdüğü, beğendiği islâm toplumunu ören, toplumunun örülen duvarında en küçük bir kum tanesi olmaktan öte öğüncüm olamaz. allah’a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. insan boynuna zincir atan, takan eşyadan ve öteki insanlardan, insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak allah kurtarır. yani insanı ancak allah özgür kılar. inkâr tutsaklık, inanç özgürlüktür..."
"...sesimi yükseltirsem bunun için yükseltirim. yoksa bunun dışında dünyada hiçbir şey ses yükseltmeye değmez."

--- alıntı ---
--- alıntı ---

yani sadece psikolojik müslümanlık, sadece sosyolojik müslümanlık veya sadece tarih içi müslümanlık yetmez. her müslüman önce, kendi iç dünyasında müslüman olmalı, fakat ondan ayrılmaz bir şekilde toplum içinde ve toplum halinde de müslüman olmayı idrak etmeli. ve nihayet bu psikolojik ve toplumsal muhtevaya mutlaka tarih şuurunu da eklemeli.

--- alıntı ---
--- alıntı ---

benim inandığım ve bağlandığım dâva, ilk insan ve ilk yol göstericinin, dünyayı dolduran inkâra karşı özgür inanç gemisinin kaptanı olan hazreti nuh’un ebedî kurtuluş sancağını uygarlıklar başkentine diken, ateş imtihanından geçmiş ve kurban şifasıyla azapların zehrini eritmiş hazreti ibrahim’in, toplumu yönetecek altın kuralları sütunlar gibi ufkumuzda yükselten ve onları kıyamete kadar tarihin levhası olarak belirleyen hazreti musa’nın, ölüleri dirilten, ölü gönülleri diriltici soluğun sahibi hazreti isa’nın ve nihayet en büyük insan, en büyük yol gösterici, bütün insanlığa ışık tutucu, fiziği ve fizikötesini aydınlatıcı son peygamber hazreti muhammed’in davasıdır.
dâvamız ve dâva için kavgamız hakikat dâvası, hakikat savaşıdır.

--- alıntı ---
bir idealin anlatıldığı,dert edinen,dertlenen müslümanların okuması gereken kitap.

--- alıntı ---

"allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum.insan boynuna zincir atan,takan eşyadan ve öteki insanlardan,insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak allah kurtarır.yani insanı ancak allah özgür kılar."

"allah'a inanmadan,onsuz geçen saniyelerin benliğimi yok etmeğe,alçaltmaya yöneltmiş,benliğime ekilmeye çalışılmış salt kötülük tohumları olduğuna inanıyorum.ruhun karamukları,zakkumları,şeytanlarıdır onlar."

"hakikate erme ve bu erişi koruma bakımından sürekli bir özeleştiridir diriliş neslinin amentüsü.gözü bağlamak değil,bütün yönlere gözü dört açmaktır bu amentüyü,bu amentünün getirdiklerini yükleniş."

"müslüman kuvvetli olmak borcundadır.hem kendi inanç ve medeniyetini korumak,hem zulmün insanlığa el koymasına mâni olmak için."

"her kişi,gücünün yettiğince bilim yolunda ilerlemek borcundadır. 'hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?'"

--- alıntı ---