doğru gerçek hakikat

1 /
bu tanımı yapmamdaki neden, iki kişinin bildiği sırrı abinin yazdığı bir tanımdaki ifade. o "gerçek" ve "hakikati" baz almış ama ben buna bir de "doğru" kelimesini ekledim.

şimdi bu üç kavramı hermeneutik açıdan inceleyecek değilim. Ancak bu üç kavram felsefe'de bilginin yani epistemolojinin ilgi alanına girer. o yüzden, buraya bir kaç açıklama getirmek istiyorum. öncelikle hemen söyleyeyim doğru ile gerçek aynı anlamda kullanılmaz. "doğru mu söylüyorsun" ile "gerçek mi söylüyorsun" farklı anlamlara gelir. o yüzden iyi bir metinde doğru ve gerçek bir birinin yerine kullanılmışsa o metinin problemli olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçek ve hakikat aralarında ufak bir nüans farkı dahi olsa, birbirinin yerine kullanılabilir iki kavramdır.

--- alıntı ---

sorunu çözmede, belki bu sözcüklerin Batı dillerindeki karşılıklarını ele almanın yeterli olabileceği düşünülebilir. bu dillerden hareketle, belki gerçeklikle doğruluğu birbirinden ayırma da mümkündür. İngilizce "realtiy", almanca'daki "realitat" ve Wirklichkeit, Türkçe'deki gerçeklik sözcüğünün karşılığı olarak ele alınırsa; yine ingilizce'deki "truth ile almanca'daki "wihrheit" türkçe'de "doğruluk ya da hakikat ile karşılanırsa, en azından gerçeklik ile hakikat / doğruluk-un karıştırılması sorunu dilsel olarak çözülmüş olur. Ama "doğruluk" ve "hakikat"e ilişkin olarak aynı şeyi söylemek zordur; çünkü yukarıda söz edilen lillerde "true, "truth" yanında "right", "rightness" ya da "wahr", "wahrheit" yanında "richtig", "richtigkeit" sözcükleri de var. Bilgi felsefesi tartışmalarında da bu sözcükler yan yana kullanılıyor. Bu nedenle, bu sözcükleri Türkçe'de de ayrı sözcüklerle karşılamanın gerekli olduğundan söz edilebilir. Öneri olarak da, "turth" ve "wahrheit"ı, "hakikat olarak, "right" ve Richtigkeit"ı ise doğruluk olarak çevirmenin sorunu çözeceği ileri sürülebilir" (platon'dan Haberman'a felsefede doğruluk ya da hakikat - Harun Tepe s.17)

(vurgular yazıran kendine aittir.)

--- alıntı ---