dünya sözlük fetret dönemi

1 /
buralar dutluk iken içine girdiğimiz ve bizi buradan ruhen ayıran polemikler döneminde, derviş'e "sözlüklerin modası geçti" artık demiştim. gerçekten de, sözlüklerin modası geçeli de, çok oluyor. ekşi sözlük hala popüler, çünkü orada ilginç bir ortam var. saçma sapan bir başlık altında, insanlar kutuplaşıp, birbirlerine ağza alınmayacak, sokakta söylense kesin can kaybına sebep olacak küfürler ediyorlar ve bunu severek yapıyorlar. mesela bir yazar, en az 150 küfür yiyeceğini bilerek bir trolleme başlığı açabiliyor. yahu, bir tatlı için açılan başlık altında, birbirinin anasına sövüyorlar. sebep: bir tatlı. sanırım bu gergin ortam, orayı bir arada tutuyor, sahipleniliyor, seviliyor. geri kalan sözlüklerin artık esamisi okunmuyor. belli bir grup ya da paydaşlık özelinde kurulan sözlükler filan da var, ama onlar da "sosyalleşme" aracı olarak kullanılıyor.

ikibinlerin başındaki sözlükçülük yaklaşımı kalmadı. yıllarca yazan, büyük vakit ayıran yazarlar kalmadı artık. bu da normal. biz ikibinlerin başında yazmaya başladığımızda, etrafımızdaki dünya da başkaydı, içine doğduğumuz dünya da... üniversitesinden tutun, sporuna, medyasından tutun, inançlarına kadar farklı bir dünya vardı. o dünya içinde, sözlükler gerçekten, çöldeki vahalar gibiydi. bizden önceki kuşakların, duvarlara yazabildiklerini, küçük teksir kağıtlarına basıp, bir gece vakti sokaklara atabildiklerini, bizler bir klavye ile oturduğumuz yerden yapabiliyorduk ve çok değişik bir şeydi. anonim olmak, içimizdekini "güvenle" bağırmak farklıydı. önceki kuşaklar için konulmuş olan kurallar, bu mecrada işlemiyordu.

ekşi sözlükte 1999'da aldığım ilk hesaptan günümüze, kaç sözlükte yazdığımı bilmiyorum. kaç farklı nickim oldu bilmiyorum. kaç zirveye gittim, kaç insanla tanıştım... her sözlükten, bir yenisi için ayrıldım. her yeni sözlükten, bir öncekinden aldığım keyfin daha azını aldım. azala azala, bu noktaya vardım. bu elbette yaşla da ilgili, "sözlükçü geçmiş" ile de...

bu uzun dönemde, "değişik kuşaklar"dan insanlarla bir arada oldum, birlikte aynı başlık altına da yazdık, sohbet de ettik, buluşup tanıştık da... bu açıdan, bizden sonraki nesil ile iletişimim babında, sözlükler faydalı oldu diyebilirim. kendi kuşağımla, sonrakiler arasındaki farklılıkları görebilmem açısından da iyi oldu. geldiğimiz yerde, sözlükler genelinde olsun, dünya sözlük özelinde olsun, sözlük ile ilgili yapılacak değişikliklerde, gelecek adına, göz önünde bulundurulması gerekenin bu olduğu kanaatindeyim. çevirip çevirip durduğum "yeni kuşağın" istikametinde olmalı sözlüklerin yönü. yenilik yapılacaksa, buna göre yapılmalı. söyleyeceklerimizi söyledik biz. artık, söylenecekleri dinlemek için vakit harcamalıyız. yoksa, başlıkta yazılanla kastedilmek istenen durağanlığın, başıboşluğun içinde kalakalırız. ekşi dışında, her sözlüğün yaşadığı bir şey bu. dünya sözlük, verdiğim uzun arayı hesaba katmazsam, bu ya da buna benzer durumu, benim hatırladığım 3. kez yaşıyor. sözlüklerin modası geçmiş olsa da, her zaman yazmak isteyenler olacaktır ve her zaman bir çıkış yolu da olacaktır.
En güzel dönemdir. Çünkü sözlükler kaybolmaya uygun yerlerdir, güçlenip etçil bir kuş olana dek yazmak lazım. Sonra uçsun yaşlı kuş.
Bazen çöküş devirleri Fetret devri sanılır. Dünya sözlük'ün başına gelen de bu gibi.

Sözlüğün bu durumu bana kötü sözlük'ü hatırlatıyor. Tıpkı dünya sözlük gibi bir tecdid vetiresi geçirip önce birkaç güzel ay yaşadı, ardından hızla ıssız bir kasabaya dönüştü.

Maalesef ekşi sözlük dev bir yıldız gibi çevresindekileri yutuyor. Kapanıp giden sözlüklerde yıllarca yazılıp çizilenler, yutulan yıldızlardan geriye kalan parçacıklar gibi galaksinin sonsuzluğunda anbean uzaklaşıyor.

İtü ve Uludağ bile bitti. Gerçi onlardan biri instela olmuştu değil mi? Ne önemi var ki... Neticede hepsi bitti.
ülke de aslında bir çeşit fetret zamanı yaşıyor. 2023'ten sonra hareketleneceğini düşünüyorum. herkeste bir usanç. herkeste bir isteksizlik. hatta ümitsizlik. insanların biraz rahatlamaya ihtiyacı var bence.
En azından farkındalık mevcut, diye kendimi teselli ederek tıkladığım başlık. Sorunu fark etmek büyük bir adımdır. Gerisi gelir. Fetretten de çıkılır, yaralara merhem de olunur.

Çare klavyelerimizde kıymetli dünyalılar.
nadiren sözlüğü kullandığım için girildiğini farkedemdiğim dönem. arkadaşlar kabul edelim ki bu sözlüğü ya da diğer sözlükleri biz kurduk. yani çoğunlukla 30 ve üzeri yaşta olanlar. Artık zaman değişiyor, bilgi akışı ve paylaşım yöntemleri değişiyor, insanların beklentileri ve hayata bakış açıları değişiyor - daha doğrusu her gelen farklı jenerasyonun normları ve yaklaşımları farklı oluyor- dolayısıyla bu fetret devri dediğimiz şey kaçınılmaz. kim bilir belki de bir yıkılış sürecine giriyoruzdur.