Düzenin kaostan doğması

1 /
sadece evrenin yaratılışında değil , el'an evrende devam eden süreç git kaosun içindeki kozmos. mesela bilimin araştırmasına göre güneş sistemindeki tüm uydular kararlı bir evreye gelmek için çeşitli zamanlarda kaotik davranırlar. velhasıl her zaman önce kaos sonra kozmos. kafa bile karışıp bulanmadan berraklaşmıyor.
"hesiodos'un theogonia adlı yapıtının başında khaos kavramı yer alır. bu da felsefi düşüncenin uyanmaya başladığını gösteren ilk belirtidir. hesiodos'a göre, başlangıçta khaos vardı. khaos, türevi bakımından 'esneyen boşluk' demektir. bu da bize, hiçliği, boş uzayı, zamanı, sonra kendisinden bütün varolanların oluşacağı o düzensiz, karmakarışık yığını düşündürüyor. bu, varolanlardan önce gelmiş olan ve varolanların kendisinden doğmuş oldukları hiçliği, kavram olarak belirlemek için yapılmış ilk denemedir. bu denemede salt düşünce ile bir şey saptanmak isteniyor: burada mythostan bir ayrılma, işin içine tanrıları vb. karıştırmama eğilimi var; hesiodos burada inançlarını bir yana bırakmak, gelenek-görenekten edindiklerine dayanmamak istiyor."

(bkz: macit gökberk)
Joker mizaçlı doğuş. Joker'in kim olduğunu batman beye sorun. Düzen ve kaosa gelince; kaos düzen için uygun ortamı hazırlayan öncül bir kuvvettir. İnsan doğasında var olan iyilik ve kötülük kutuplarının birbirini beslemesi ve renklilik unsuru olup değer paradigması sayılması. Teolojik söylenceler melek şeytan bahsine girebilir, girsinler, sorun değil. Melek ve şeytanı andık, pekâlâ melek ne kadar munis ise şeytan bir o kadar habis ve uçarı bir varlık. Laf aramızda ve hak teâlâ mazur görsün, çok eğlenceli şeytanlar var... Maalesef öyle, melekler sürpriz dolu değiller. Kaos her zaman aşkın tutkuları ihtiva eder. Tabii denge şart. Ki anarşizm ile Vandalizm arasında kalınca bir çizgi var.

Anarşizm huzurun miskin ataletinden iyidir. Çocuklar, yaşlılar, hayvanlar ve bitkiler hariç.
Evrenin yaratılışındaki temel unsurdur. Yaşadığımız evren başlangıçta düzensiz bir enerji dağılımı iken büyük patlama ile madde halinde ortaya çıkarak bugünkü daha kararlı biçimine dönüşmüştür. Bu anlamda evren, bir dualite yani bir ikilikten ziyade varlık ve yokluğun, hiçlik ve maddenin hemhal olmasından doğar. Biraz düşündüğümüzde insanın ruhsal olgunlaşması da benzer bir süreçtir. Yıllarca içimizde kaosa neden olan duygular zamanla yerini bularak, ruhsal bir denge durumuna, Carl gustav jung'un bütünleşme adını verdiği kararlı bir hale ulaşır. Bundan dolayı bütün krizler bir düzene erişme çabasıdır iddiasında bulunursak sanırım yanılmış sayılmayız.