ekolojik ayak izi

1 /
Mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle bir bireyin, topluluğun ya da faaliyetin tükettiği kaynakları üretmek ve yarattığı atığı bertaraf etmek için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alanıdır.
Ekolojik Ayak İzi “küresel hektar” (kha) ile ifade edilir. Buna altyapı ile atık karbondioksitin emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gerekli alanlar da dahildir.

Bir nüfusun ayak izin içerisinde;
• Solunum için gerekli olan hava
• Temiz su
• Gıda
• ısınma - soğutma
• Hareket edebilmek için ihtiyaç duyulan enerji
• Tüketilen ağaç ürünleri
• yaşam alanlarının (evler, sanayi siteleri, yurtlar vbgibi) kurulması için tüketilen kaynaklar
•Tüketim sonucunda oluşan atıklar (sera gazları, organik atıklar, katı atıklar vbgibi) yer almaktadır.


her birey kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak dünyaya verdiği zararı ölçebilir.
http://ekolojikayakizim.org/