ekolojik niş

1 /
(alm. ökologische nische; fr. niche écologique, f; ing. ecological niche) çevr. bir canlının bulunduğu ortamda yaşayabilmesi, sağlıklı kalabilmesi ve üreyebilmesi için gerekli olan bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörleri de içine alan ve canlının bu ortamdaki işlevinin, kurduğu ilişkilerinin, görev ve sorumluluklarının ifadesi.
bir türün ekosistemdeki yaşam şekli yada rolüdür.

bazı türler tek bir habitatta yaşayabilirler. (ağaçkakan,semender,panda gibi)

bazı türler her türlü habitatta yaşar ve değişimlere tolerans gösterebilir. ( hamamböceği ve fare gibi)