El-Bîrûnî

1 /
(d: ms 973, ö: 1048)

Özbekistan'ın Harezm bölgesinde dünyaya gelmiş Türk asıllı bilim adamı. Matematik, Astronomi, Gökbilim, Doğa bilimleri, Tıbb, Tarih ve Coğrafya alanlarında eserler ortaya koymuştur. Esas ismi , Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî'dir. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer.

Tarihte ilk sezaryen ameliyat yapan hekimdir. Bîrûni'ye ait bir minyatür Topkapı Sarayında sergilenmektedir.

Bilinen meşhur eserleri:
1. El-Âsâr'il-Bâkiye an'il-Kurûni'i-Hâli-ye
2. El-Kanûn'ül-Mes'ûdî
3. Kitâb'üt-Tahkîk Mâ li'l-Hind
4. Tahdîd'ü Nihâyeti'l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet'il-Mesâkin
5. Kitâbü'l-Cemâhir fî Mâ'rifet-i Cevâ-hir
6. Kitâbü't-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti't-Tencîm
7. Kitâbü's-Saydele fî Tıp