elektronik imza

1 /
(alm. digitale signatur; digitale unterscritt; fr. signature numérique, f; signature électronique, f; ing. digital signature; electronic signature) blşm. iletişim güvenliğinde, bir iletiye eklenen ve alıcının iletinin tamlığını, iletinin bozulmamışlığını ve gönderildiği noktanın ve/veya gönderenin saptanmasına elveren veriler; eşanlam: sayısal imza.*
elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 sayılı kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. e-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. imza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.
kaynak: git