emevi ve abbasilerin islami anlayışları

1 /
İktidarın, onları ayakta tutan dalkavuk din adamları ve zenginlerin; otoritesi, rahatı, uçkuru ve cebi üzerine kıvrılmış bir din anlayışıdır.

Din üzerindeki tahribat ve tahrif, İsevilerin ve yahudilerin yaptığından fazladır.

5 şart dindarlığının doğmasına neden olmuştur.
Emevi sultanlarına, Halifetullah sıfatı yetmişti. Ama Abbasi hükümdarlarını o da kesmiyor. Rütbelerini bir derece daha yükseltip kendilerini “Zıllullah fi’l-arz” ilan ediyorlar. Allah’ın yeryüzündeki gölgesi!

Böylece halife hazretlerine karşı geldiniz mi, Allah’a da karşı gelmiş oluyordunuz. Çünkü o Allah adına ve haşa birlikte yönetiyordu. İnanmıyorsanız ünvanına bakın, orada bile yazıyordu.

Dolayısıyla halife hazretleri; başarısızlıklardan, kötü yönetimden tek başına sorumlu tutulamazdı. Aslında birinci derecede sorumlusu da değildi. Berbat ettiği işlerin sorumluluğunu üstlenmeye gelince, o da en nihayet denileni yapan bir emir kulu postuna bürünüyordu.

Elçiye zeval olmazdı, nasların sahibi Allah’tı sonuçta.

Sultan, emir, padişah, melik, han, kral, imparator gibi unvanların hangisi bu imkanı verir, söyleyin?

Abbasi halifeleri de diğer hükümdarlar gibi nam ve unvanlara düşkündü. Güç ve statülerini abartılı sıfatlarla hatırlatmayı seviyorlardı. Hatta lakap yarıştırmakta Emevilere bile fark attılar.

Ama zora düşünce, hemen sorumluluğu Allah’a havale eden lakaplara yöneldikleri görülüyor. yazının tamamını merak edenler için- git