en yakındaki kitabın 56. sayfasının 5. cümlesi

1 /
Fahr-i kainat efendimiz'e sav duyulan muhabbet; ibadetlere huzur, beşeri davranışlara nezaket, ahlaka incelik, gönüllere rikkat, simalara nuraniyet, lisanlara ruhaniyet, nazarlara derinlik olarak akseder.
Devamını getirmek istiyorum: zira bütün bu güzelliklerin tahsil edileceği en feyizli menba, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir.

Gönül bahçesinden öyle bir rahmet ki
Osman nuri topbaş
Erkam yayınları


Bir ayet çıktı ve bir kaç cümle yazmam gerekir.
Cenab-ı hak buyurur:
"allah'a karşı hakkıyla takvâ sahibi olun!.." (âl-i imrân, 102)

Abdullah ibn-i Mes'ud Bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir etmiştir:

"Allah'a her hususta itaat edin, kesinlikle o'na isyân etmeyin, yani rızâsına uygun olmayan hiçbir şeyi yapmayın ve o'nu devamlı zikredin, hiçbir zaman unutmayın!" (Hâkim, müstedrek, II, 323/3159)

Fahr-i âlem - habîb-i hüdâ hz. muhammed mustafa (sav)
Osman nuri topbaş
(Erkam yayınları)