endokrinoloji

1 /
iç salgı bezleriyle ilgili hastalıklarla ilgilenen uzmanlık dalı.

dahiliye'nin yan dalıdır. dolayısıyla tanı koymaktan ziyade, konulmuş tanıya uygun tedavi düzenleme ve takibinden sorumludurlar.

bir de tiroid ve paratiroid bezini ilgilendiren cerrahi bir durum oluşabileceği için esasen kendilerine ait bir yan dal olmasa bile, genel cerrahi branşında da bunun için endokrin cerrahisi gibi bir uzmanlık alanı bulunur.
endokrinolojinin ilgi alanına giren vücuttaki iç salgı bezleri hastalıkları:
hipofiz bezi hastalıkları
tiroid bezi hastalıkları
böbreküstü bezlerinin hastalıkları
endokrin pankreasın hormonal hastalıkları ve insülin hormonuyla ilgili hastalıklar
overler ve testislerin hormonal hastalıkları.