eril dil

1 /
D. fortune’ "aşk ve evliliğin ezoterik felsefesi" kitabında der ki;

iki zıt kutup olarak ele aldığı erillik ve dişilik hem erkekte hem de kadında vardır. erkeklerde dişil kutup pasif ve eril kutup aktiftir. kadınlarda ise, eril kutup pasif ve dişil kutup aktiftir. erkekler fiziksel ve zihinsel düzeyde pozitif ve egemendir.

kadınlar ise duygusal ve ruhsal düzeyde pozitif ve egemendir. cinsellikte kadın ve erkek arasında bir enerji döngüsü oluşur. psişik enerjiler platonik ilişkilerde bile karşılıklı olarak kişiler arasında gidip gelir.

İşte bu sebepledir ki, erkekler fiziken üstünlüklerininin sağlamasını yapmak için sürekli bizce kaba, argo, küfür olarak adlandırılan kelimeler kullanırlar..

Tercih etmiyoruz tabi sürekli küfür edilsin ama ama küfür bazen gerekli değil mi sizce de?