et-tarif bi’l-müerrihin fi ahdi’l-moğul ve’t-türkman

1 /
Abbas Azzavi’nin 13 ve 15. Asır arasında yaşayan müverrihler hakkında biyo-bibliyografik kitabı. Arapça olan eser, çevrilmeyi bekliyor.

Hâmiş: ben ele alınan tarihçilerin yaşadığı yüzyılları kabaca yazdım amma bu tarihçiler aynı zamanda kitabın başlığında yazdığı gibi Moğol [yani İlhanlı] ile Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri döneminde yaşayanlardır.