ev reisliği görevini hanıma vekaleten yürütmek

1 /
misafirlikte kaş göz hareketleriyle kocasına artık kalkalım işareti veren hanım başlığında bir örnekle açıkladığımız üzere aslen evin reisi olan hanım, yerleşik toplumsal kodlar sebebiyle akrabaların, arkadaşların ve toplumun diğer kişilerinin yanında bu görevi üstlendiğini göstermez. Evde resen yürüttüğü görevini, başkalarının yanında kocasına vekaleten devreder. Kocası, diğer kişilerin yanında reismiş gibi otoriter tavır takınır. Hanım ise yalandan itaat eder. Eğer ki koca, bu görevi evde de sürdürmeye kalkarsa, yani esas gücün kimde olduğunu unutup kibre kapılırsa sonu pargalı İbrahim gibi olur.