evrim

1 /
evrim süreçtir, sebep ve sonuç değil.

Yani evrimi kabul etmek her şeyin sebebini bağladığınız, açıklanamayan ilk neden ile aranızda bir çatışmaya neden olmaz.

Allah: açıklanamayan ilk neden
Müslümanların Kur'an'a inanmadıkları kadar atayızların inandığı teori. Evrim teorisi bir gerçek değildir. Bu bir takım gözlemlere dayalı çıkarımdır, tahmindir, fikir yürütmedir. Evrimin kanıtlanmışlığı yoktur sevgili arkadaşlar. Bakınız canlılık demek DNA demek. DNA ise bizim sahip olduğumuz teknolojinin çok ötesinde bir yazılım teknolojisi demek. Yani bizim anladığımız anlamda canlılık aslında çok yüksek teknolojili bir yazılım. Evrimin esprisi nedir? Bu yazılımda rastlantısal veya doğal etkilerle oluşan değişimlerin kalıcı hale gelmesi değil mi? Şimdi hangi müslüman bir canlının genlerinin rastlantısal olarak gelişebileceğine (bak olumlu veya olumsuz anlamda değişmek bile değil, gelişmek) inanabilir? Yok dnada evrimi gerçekleştiren bir mekanizma var derseniz size katılırım, ancak kahkahalarımla. Bir yazılımın kendi kendini upgrade edebilmesi mümkün değildir. Eskiden insanlar bir şey bilmiyordu. Hücreyi içi su dolu kesecik zannediyordu. Gel gör ki bir tanecik hücrede olan teknoloji bin yıl daha geçse ulaşamayacağımız seviyede. Dnaya ufukları bile yetmiyordu. Evrim karşıtlarını cehaletle itham etmek kolaydı. Artık yemiyor be. Hadi atayızları anlarım başka çareleri yok da müslümanlara ne oluyor da bunların dolmuşuna biniyor anlamıyorum.
sanki çok sistematik bir hata yapıyoruz. açıkçası kaynaklarda evrim için yapılan genel tanımlara bakmakta fayda var diye düşünüyorum.

tanımların türkçelerini alt alta yazacağım;

- Biyolojik evrim, bir popülasyonun kalıtsal özelliklerinin sonraki nesiller boyunca değişmesidir.

- Evrim, birbirini izleyen nesiller boyunca biyolojik popülasyonların kalıtsal özelliklerindeki değişimdir.

- Evrim, birbirini izleyen nesiller boyunca bir popülasyonun genetik bileşiminde bir değişiklik olarak tanımlanır.

- Biyolojide evrim, bir türün özelliklerinin birkaç nesil boyunca değişmesidir ve doğal seçilim sürecine dayanır.

bu arada tüm bu tanımları "what is evolution" diye aratınca başlarda gelen site içeriklerinin ya da makalelerin ilk cümlelerinden alıntıladım. kaynakların linklerini yazmadım çünkü üşendim fakat aramayı yaparak gelen sonuçlardan direkt olarak görebilirsiniz.

yukarıdaki tanımlarda farklı kelimeler kullanılmış olsa da benzer anlamları taşıyorlar. şayet evrim üzerine konuşacaksak bu tanımların çizmiş olduğu sınırlar içerisinde konuşmak daha doğru olacaktır.

konuşmaktan zevk aldığım konuların başında geliyor olmasına karşın zamanımın olmamasından kaynaklı sadece şunu söylemek istiyorum. özellikle genç kardeşlerimizin zihinleri bu tarz meseleleri fazlaca sorgular durumda ve bu zamana kadar aile içerisinde ya da çevresinden bu yönde bir şeyler duymadıysa kafalar bir anda allak bullak olabiliyor. bu gençlere "evrime inanmanın kişiyi kafir yapacağı, dinden çıkaracağı" gibi oldukça yüzeysel kalan fakat islamdan soğutacak ve uzaklaştıracak hükümlerle yaklaşmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. farkında bile olmadan bir kişinin önüne set çekmek sanıyorum yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi olacaktır.

ayrıca şunu da belirtmek isterim ki evrim -şu zamana kadar okuduğum kaynaklara dayanarak söylüyorum- tartışılan bir kavram olarak değil aksine var olan bir gerçek olarak görülüyor. dolayısıyla bizlerin yolun en başında evrimin ne olduğunu ve ne olmadığını anlıyor olmamızda fayda var gibi.

edit: çevirideki hatanın düzeltilmesi.
Evrim doğanın şans eseri oluştuğuna dair bir teori midir ki? Evrim doğanın ve doğada var olan canlı ve cansız her varlığın dinamik bir yapının parçası olduğunu söyler. Siz insanın maymundan geldiğini reddederek de doğanın şans eseri oluşadığına inanarak da evrimi kabul edebilirsiniz. Evrim deyince insanın aklına hemen şans eseri oluşma ve maymundan gelme geliyor.
Evrim bir gerçekliktir ve sünnetullahtır. Sabit olan hiçbir şey yoktur. değişmeyen tek şey, değişimin ta kendisidir.