franz kafka'nın şizoid kişilik özellikleri göstermesi

1 /
insanlarla arasında sürekli bir duvar olan, donuk, sosyal ilişkilerde duygusuz diyerek özetleyebileceğimiz şizoid kişilik tipi olduğuna dair eserlerinden ve biyografisinden yola çıkarak kimi psikiyatristlerin yorumladığıdır.

derinliğini belki de bundan almaktadır.