gazali nin ibni sina ve farabi ye iki temel itirazı

1 /
gazali, farabi ve ibni sina'nın felsefeyle ve dinle ilgili görüşlerine iki temel itiraz getirir.
birincisi ; farabi ve ibni sina hakiki bir felsefenin olduğu görüşündelerdir. gazali'ye göre durum hiç de böyle değildir. ortada bir değil birden fazla felsefe ve felsefi gelenek vardır. ve bu felsefi disiplenler aynı nitelikte değildir.

ikincisi ; farabi ve ibni sina, felsefe ve din'in aynı amaca hizmet ettiği görüşündedirler. gazali buna da itiraz eder. felsefe'nin islam vahyinin ana dogmalarına veya tezlerine aykırı unsurları içinde barındırdığını söyler. sonuç olarak da farabi ve ibni sina'nın tesil ettiği felsefi ilahiyyat'ın islamı temsil edemeyeceği kanaatine varır.