gizli şirk

1 /
1.bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre, "bu ümmet içinde şirk, koyu karanlık bir gecede, siyah karıncaların, siyah taşlar üzerinde hareket etmesi gibi hareket eder." müslümanın hayatındaki en tehlikeli şirk.
"beni sizler yarattiniz" gibi ifadeler, sarkilarda gecen "kahpe kader, kiymetsiz dualar, isyanim yaradan'a vb ifadeler" ornek olarak verilebilir.

--- alıntı ---


--- alıntı ---
gizli şirki ise, “kişinin kendisini allah’tan ayrı bir varlık
olarak görmesi, hattâ kendisini karşısındaki kişi veya
kişilerden de ayrı bir varlık olarak görmesidir” diye
tanımlayabiliriz.

bu durumda, bu konuyu bilen kişiler hâriç, dünyadaki tüm
insanlarının gizli şirk içinde oldukları anlaşılır.
bugün dünyadaki sıkıntıların esas kaynağı da budur.
gizli şirkten kurtulmadıkça insanların bu dünyada mutlak
anlamda huzura ermeleri mümkün görünmemektedir.
bu konuyu daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse
şunları söyleyebiliriz:

1. biz allah’tan ayrı bir varlık değiliz.
2. biz (hâşâ) allah değiliz.
3. biz allah ile birlikteyiz.

bütün mesele allah ile birlikteliğin nasıl olduğunu
anlayabilmektir. bu birliktelik;
– yanyana bir birliktelik mi?
– içiçe bir birliktelik mi?
– veya başka bir şekilde birliktelik mi?

bu birliktelik, ahmet ile ahmet’in uzuvları arasındaki bir
birliktelik gibidir.
yukarıda söylediğimiz ifâdeleri burada şöyle
tekrarlayabiliriz:

1. ahmet’in eli ahmet’ten ayrı bir şey değildir.
2. ahmet’in eline ahmet diyemeyiz.
3. ahmet’in eli ahmet ile birliktedir.
ahmet ile ahmet’in bütün uzuvları için aynı şeyleri
söyleyebiliriz.--- alıntı ---


--- alıntı ---
spritüel, mana aleminin özünde başlıca gerceklerin başında tevhid şuuru gelir. tevhid aynı zaman da sünnetullahın vazgecilemez yasalarının başındadır. tevhid şunu der sen bu evrenin ve ilahi, tabii-doal yasalarının-işleyişinin bir parcasısın ama ondan ayrı değilsin. kainat nasıl bir bütünse ve doğal işleyişi ile kendi bütünlüğüne doğru akıyorsa sende kendi pozitif bütünlüğüne doğru caba-cehd-gayret göstermelisin..kaianatın ve sunnatullah yasalarından her ayrı-aykırı durumun aslında absurd (saçmalık) çelişki ve bölünme getirir. tevhid e uymayan her görüş, davranış ve eylem gizli şirke girer. gizli şirkin zülme dönüşmesi, kurumsallaşması, sistematikleşmesi açık şirke ve tuğyan a girer (doğal işleyişi sabote). eğer olması gerekn zamanda adelet, eşitlik, özgürlük, paylaşım, hür düşünce, tebliğ, iman gibi tevhidi oluşturan ara yasalar ıskalanırsa, bu değerler (kurana göre nimetler) hakkı ile icra edilmez ise gizli şirk sarmalı na girmiş bulunuyorsundur. hidayet i bir sıcrama yaşamadığın sürece bu sarmaldan kurtulmak hakkın rububiyetinin (tecellisinin) sadece sosyal, kültürel, geleneksel ve kurumsal işleyişinden görmen hidayet sıcramasını yaşatmıyacağı gibi gercek tevhidi bağımsızlığıda sağlamayacaktır.
Yoktur. Açığı yok ki gizlisi olsun.
"atalarım ibrahim, ishak ve yakub’un dinine uydum. bizim, allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz (ma kane, imkanın tersi) . bu, bize ve insanlara allah’ın bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.” (yusuf-38)