gönül yarasından acı duyanlar

1 /
Makam: Hicâz
Usûl : Curcuna
Beste: Selâhaddin Pınar
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Gönül yarasından acı duyanlar
Feleğin kahrına boyun eğermiş
Kara bahtın cilvesine uyanlar
Bir gün olur murâdına erermiş

Ben de çile çektim, gözyaşı döktüm
Cânâna yalvardım, nice diz çöktüm
Şifasız yaramı dağlayıp söktüm
Ağlayanlar bir gün olur gülermiş.