habil ile kabil

1 /
israiliyyata dayanarak hakkında ensestlik uydurulmuş iki bilinçli insan.

Bilinç yükleneceksin, eşyanın isimlerini sayacak bir babanın evladı olacaksın, sonra kardeşinle evleneceksin, sonra yetmeyecek illa birine kafayı takmış olacaksın, hem de erkek kardeşinle rekabet edip onu öldürecek kadar. Olayı vicdanın almadığı zaman " Allah isterse olur" deyip, kendi iftiranı Allah'ın üzerine atacaksın!

Bu insanlık mı şimdi? Hareketleri örnek alınmayacak bir peygamber olabilir mi? Allah, vicdana ters bir günahın bir ömür boyu işlenmesine mecbur kalabilir mi? Ensestlikle çoğalan bir baba,,evlatlarına neyin terbiyesini, nasıl verecek? Onların da çocukları aynı şeyi mubah görmez mi, gizli olarak yapana anası ve babası örnekken kim ne diyebilir?

git
anglo sakson ırkçılığının temellerinden biri de kabil'in zenci olarak kabul git de gerçekten bir zenciydi, bununla ilgili bir malumatımız olmadığı için lehinde veya aleyhinde birşey sögit , beyazı,karanlık aydınlığı öldürmüş sonuçgit daha sonra da habil'in (abel) evlenmeye hakkı olmayan aynı batın doğum kızkardeşiyle evlenmesi neticesinde zencilerin soyu üremiş oluyor.yıllar önce kanalları değiştirirken show tv'de gördüğüm bir filmde, efendi giyimli siyah bir delikanlı, yine tutucu giyinmiş genç bir beyaz kıza, kur yapıgit 50'li yıllarda geçtiğini zannediyorum.kız, ona günahlar hakkında ne düşünüyorsun, diye git genç de ne günahları deyince kız ''zenci günahları'' ifadesini kullanır.delikanlı kaynağını muharref eski ahitten alan bu önyargı karşısında ne diyeceğini bilemeyip derin bir iç çgit eserlerde de zannedersem kabil'in çiftçi, habil'in ise hayvancılıkla uğraştığı rivayetleri geçgit tüm peygamberlerin çobanlık yapması buradan mı geliyor ?
ikisi de insanın kendi içinde vardır.. bir yanımız hep habil olurken diğer yanımız nedense kabil'i savunur. doğumdan ölüme kadar ya habil ya kabil olma yolunda sürekli bir savaş veririz içten içe.. son nefesimizi verirken de ya habil gibi teslim ederiz kendimizi yahut kabil gibi pişmanlıklarımızı kusarız.
habilimle güzel koyunlar besliyorum,tanrı'ya sunmak için..
kabilimse hep beceriksiz.
habire besliyoruz.
kabile kimsenin yardım etmiyor oluşuna şaşırmışımdır, demek ki kimse kimseyi kurtaramaz.
hoş içimizin kabilleri ve habilleri sahnedeki
baştan savan, emek veren.
bazen bazan, bazan bazen..
kabil:yeryüzünde akıtılan ilk kanın failidir.
habil:yeryüzünün ilk şehididir.

o günden bugüne onlardan beri süre gelen nice kabiller,habillerin canlarına kıymakta ve zulüm işlemekteler.
kuranda anlatılan ibretlik kıssalardandır ayrıca...
ilk evlatlar.

habil toprağı, suyu, havayı, sadakati, bilgeliği, rahmeti, merhameti, ekin ve buğdayı, mutlak itaat ve arınmayı simgeler. toprağı ilk işleyen çiftçi, ilk emekçi, alın teri kokar habil, elleri nasırlı ve cefakar, alçakgönüllü ve emin...

kabil despotluğu, zulmü, haddi aşmayı, katli, cinayeti, sömürüyü, tağutu, isyan ve haksızlığı, totaliter güç ve ahmaklığı remz eder. ilk katil, ilk fesatçı, ilk kindar, ilk kanı döken...

her ikisinin de torunları dünyanın farklı coğrafyalarında hayat idame ettirirler. kabil'in torunları her daim savaş ve bozgunculuk yaparlar, hırs ve kibir ruhlarını kabz etmiştir. kendilerini alemin mutlak hesap görücüleri ve sahipleri görürler. silah tüccarları, uyuturucu baronları, illegal ve legal yapıların her kolunda kabil'in torunları koltuk sahibidirler. atalarının takipçileri ve birbirlerine köstek olmayacak kadar birbirlerine sadık. kişisel edinimleri çakışmadığı sürece. gözyaşları içinde olan her yetim, her mazlum, her çaresiz habil'in torunudur.