hadis

1 /
Rivayettir. Asla Kur'an ile kıyaslanamaz.
Din, kur'an ile korunurken hadis denilen bir takım rivayetlerle dinde gedikler açılmaya çalışılmıştır. Örneğin:
sahih muslim 1745 b
ıt is narrated by sa'b b. jaththama that he said (to the holy prophet):
allah'ın resulü, biz gece baskınlarında müşriklerin çocuklarını öldürdük. o, "onlar onlardan." dedi.
Bu hadiste Allah'ın elçisinin çocuk katlini normal karşıladığı iddia edilmektedir. Bu davranış Allah'ın resulüne uygun mudur, değil midir; bu soruya vicdanı körelmemiş olan herkesin cevabı bellidir.
1993 senesinin sıcak bir izmir yazında satın aldığım 2 ciltlik ali yardım ismindeki bir ilahiyat profesörünün 9 eylül üniversitesi ilahiyat fakültesi yayınlarından çıkan aynı isimli eseri beni mealcilik yoluna sapmaktan alıkoydu. bir kaç ramazan önce sahur vakitlerinde bu eseri tekrar okurken, hadis denen kutsal sözlerin tasnifi ve değerlendirilmesindeki kriterlerin sağlamlığı hadis'e karşı olmayan beni bile hayrette bırakmıştı. zannedersem eser hala basılıyor. müellifi ise rahmetli olmuş.
hz. muhammed tarafından söylendiği iddia edilen sözler.

çoğu uydurmadır. islam engizisyonu ve zamanın tüccar softaları tarafından uydurulmuşladır.

bir kısmının peygamberden zamanımıza ulaşmış olması muhtemeldir.

bu bakımdan kale almak gerekir. fakat bir bağlayıcılığı olduğunu düşünmüyorum.
kuran tefsirsiz, hadis ise şerhsiz okunmaz derler. elhak doğru. yalnız hadisleri anlamaya çalışırken, yorumlarken daha fazla ince eleyip sık dokumak gerekiyor sanki.
hadislerin telif edilmesi belli başlı muhaddislerin izlediği metodolojilere dayanıyor.
hadisin kapsamı, bağlamı ve nasıl bir ortamda cereyan ettiği çok önemli. sebeb-i vürud burada akla geliyor. hadis ilminin, hadisleri sıhhat ve rivayet bakımından tahlil etmesi bir ölçü ama yeter mi tartışılır.
günümüzde mesajlaşırken bile tek bir emoji koymayınca anlam nasıl değişiyor görüyorsunuz değil mi?
ben bu hadisleri okurken olabildiğince beden dili, jest, mimik, içinde bulunulan halet-i ruhiye gibi hususlar için ipuçları arıyorum mesela.
üçüncü kez konumu değiştirerek altından kalkmaktan zorlanacağım ancak sevdiğim tarz hocanın dersidir.
umarım diğerleri savunma günü geldiğinde çelme takmazlar.*
yaratılmış. yok iken var, var iken yok olabilir.

sonradan olan. alemin hadis olduğunu gösteren ikinci bir delil de alemin her zaman bozularak değişmesidir. (kemahlı feyzullah)

*
kur'an'ın korunacağı ayetle sabit ama hadisler için böyle bir garanti yok diye düşünülüyor.

ayete bakalım: İnnâ nahnu nezzelnâz zikre ve innâ lehu le hâfizûn.

bunu neye göre sadece kur'an'a indirgiyorsun. hadi buyur. nerede kur'an yazıyor. bu bir.

ikincisi bu koruma nasıl olacak? gökten bir melek mi inecek sanıyorsun? allah yine insanların, salihlerin eliyle koruyacak. işte mesele de burada. o salihlere olan güvenin sarsılması. çünkü o salihler kur'an ile birlikte peygamberden öğrendikleri hikmeti de aktardı bize.
kuran'ın korunacağını bizzat Allah garanti ediyor. biz müslümanlar olarak Allah'a inanıyorsak bu garantiye de sorgusuz sualsiz inanacağız.

ama hadisler için böyle bir konusu sözkonusu değildir.