hafızlık

1 /
Mana verme konusuna her yönüyle hakim birinin sevap olduğuna inandığı için sayısız emek ve saatini heba ederek tüm kitabı ezberlemesini anlayabilirim fakat tek arapça kelime dahi bilmeden tekerleme tadında, anlamsız binlerce cümleyi, sırf adı hafızlık olsun diye ezberleyenlerde mantık aramak mümkün değil. Böyle bir eylemin sevap kategorisinde olmasının tuhaflığı bile sorgulama gerektirmiyordur belki ama bu anlamsız uğraşın okul çağındaki küçücük çocuklara dayatılması kesinlikle kabullenilemez.
Ben de bir ara bir sabah namazında camiye gidip niyetlendim. Cami imamiyla çalışmalara başladık. Araya haftasonu tatili girdi. O tatilin muhtemelen 2500. Gününde falanım. imam mı ? Birbirimizden gözlerimizi kaçırıyoruz.

Eşit: yalnız "çalışmalara başladık" ı bebek deneyen çiftler söylüyor galiba.
Önce bir niyetlendim. Ama rutin çalışma usulüne riayet edemeyeceğimi anladığım ulvî ve kudsî eğitim. Sorumluluğu da bir o kadar zor ve zahmetli. Belki daha sonraları yeniden bir gayrete gelirim. Allahu âlem.
Günümüz şartlarında, olması gereken en erken ezberleme yaşı ergenlik sonrasıdır, ilkokul çağındaki bir çocuğun okul eğitimini yarıda kesip, onu hafızlığa yönlendirmek, her şeyden bihaber olan çocuğumuza yaptımız bir kötülük olmasın sakın?

Hafızın kelime anlamı hıfzeden koruyan demek,dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen kişiye de hafız diyoruz.

İslam Peygamberi, okuma yazma bilmediği için ümmi sıfatıyla nitelendiriliyor,vahyedilen kuran ayetlerini ezberlemesi ve etrafındaki bir avuç insana da ezberletmesi(vefat ettiğinde bu sayı 6 ya da 9 diye hatırlıyorum) dönemin şartlarını düşünecek olursak ayetleri korumak için en ideal yol, ki burada da başka bir ayet devreye giriyor 'bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz', yazıya geçirilmesi uzun bir zaman almış, günümüze ulaşan ilk yazılı örneklerin tarihi peygamberden oldukça sonrayı işaret etmekte.

Dönemin şartlarını , hatta bırakalım o dönemi her şeyden bir şekilde geri kalmayı başarmış müslüman toplulukların 100 yıl önceki şartlarını göz önünde bulundurunca hafızlık, farz-ı kifayeden,farza doğru yol alıyor.

Ama yok etmek istenilse bile mümkün olmayan bir çağa geçmiş bulunuyoruz, ihtiyaç duyduğumuz her olay için beynimizden daha hızlı bir şekilde ayet, hadis ve önde gelen düşünürlerin yorumlarını listeleyebilecek bir teknolojiye sahibiz.

Müslümanın görevi,namazda farz olan kıraati yapabilecek kadar Kur’ân’ı ez-ber-le-mek.
Okuyup, anlamak ve hayatına bunu yansıtmak; bu üç eylem de düşünme ve sorgulama yetisi gerektiriyor, çocuklarımıza kazandırmamız gereken budur işte.

Şu an türkiye'de, özellikle orta ve daha çok alt gelir grubundaki muhafazakar aileler, yoğun bir şekilde küçücük çocuklarını okuldan alıp hafızlık kurslarına gönderiyor, şartlar çok ağır.
Sokakta oyun oynarken, tenlerini güneşin öpmesi gereken, merak dolu, öğrenme isteğinin tavan zamanlarındaki bu çocukları bir binaya hapsedip; allah'ı anlatmak yerine, aylarca, yıllarca anlamadığı dilde anlamadığı kelimeleri ezberletmek, müslüman topluma ne fayda sağlayacak?

Çoğu kurs müspet ilimleri görmezden geliyor, daha ileri götürüp öcü gözüyle bakan cemaatler de mevcut, bunun yanında ikisini bir arada götürmeye çalışan yerler var ama ne kadar götürülebilir tamamen velilerin gözünü boyama olarak görüyorum.


Gerçekten böyle mi kurtuluşa ereceğiz?
İhtiyacımız küçük yaştaki çocuklara kuran ezberletmek mi?
Bu şekilde mi o kaçan otobüsü yakalayacağız?zor iştir. kolay değildir. basit değildir. imkansız da değildir. ciddi bir çalışma. kuvvetli bir ihlas ve azim ister. sonrası gelecektir.
islam dünyasında 2 3 aydan 4 yıla kadar çıkar hafızlığı bitirme süresi. ülkemizde ve tüm islam dünyasında ortalama 2 senede bu iş biter ama size ne olursa olsun 3 4 seneye gelir. şöyle ki. bilgi sahibi olun diye anlatıyorum.
bir sene sadece kuran okursunuz. buna yüzüne okuma denir. arap harflerini ve çıkış yerlerini öğrenirsiniz buna mahreç denir.
ve tecvid kurallarını. bu da kuranı okuma kaideleridir.
bu bir senede son olarak muhtelif sureleri ezberlersiniz. yasin. fetih. rahman. hucurat. son cüzün hepsi. gibi
sonra hafızlığa başlarsınız. 2 sene sürer. bittikten sonra kişiye göre değişir bu 5 6 7 ay yada 1 yıl tamamen kuranı kerim tekrar edilir. her gün 20 sayfa yani 1 cüz ezbere okunur. buna haslama denir. yani pişirme. hafızlığın unutulmaması için sağlam olması için 5 7 ay yada 1 sene tekrar edilir. buda size 3 4 seneye gelir.
bende bir sene yüzüne okudum 15 ayda hafızlık yaptım (okulla beraber) hala belgeyi alamadım. yazın alırız inşallah. duanızı bekliyorum.

son olarak hafızlıkta kullanılan kelimeler ve anlamları

çiğ, pişmemiş sayfa : yeni ezberlenen sayfaya denir. mesela bugün dün yada 20 gün önceki.
has: önceden ezberlenmiş sayfalara denir 30 40 50 60 gün önceki gibi.
sağlam: verilen ezberinde çok kuvvetli eksiksiz okunmasıdır.
vs vs vs. bu şekildedir.
sorusu olan varsa alabilirim.
her cüzden bir sayfayı ezberlemek şeklindeki klasik sistemle kısa sürede bitirilebiliyor.

ancak, bu fırsata nail olamamış kişiler için başka yöntemler de var. yapan biri var, oradan biliyorum.

haftada bir sayfa ezber yapılıyor, bu arada tefsiri okunuyor ezberlenen bölümün. böylece işin diğer bir önemli yönü de ihmal edilmemiş oluyor.

haftada bir sayfadan, 12 sene sonra hafızsın.

bizim en büyük problemimiz böyle uzun vadeli işlerde devamlılık. fakat olmayacak bir iş değil. yaşı ve durumu müsait olanlar muhakkak girişmeli. aslında, hepimiz için mümkün, tembellik etmesek.