Halifetullah

1 /
Sınırsız otorite, sınırsız para ve sınırsız seks isteyen dinci takımın, kendi dokunulmazlığını ilan ettiği kof ünvan.

Sonra at ortaya 5 şart dindarlığını, koy akaidi, insanlar tartışsın dursun; Allah yerde mi, göktemi, eli var mı, madde ezeli mi, nasıl göğe istiva etti vs. Kır kafayı ve 5 şartla afyonlan üstüne ki, malum takım otorite gücüne, paraya ve uçkuruna doysun. Kitabın; devlete, çalışanlarına, yoksullara, yetimlere ve darda kalmışlara ayırdığı kaynak, iktidar ve dalkavuklarının zevkine sermaye olsun.
Halifetullah , muaviyenin kendine yakıştırdığı sıfattır.. Peygamberin ve halifelerinin halifesi değil, doğrudan Allah’ın halifesi. halbu ki ; Hz. Muhammed’in unvanı, Resulullah’tı. Hz. Ebu Bekir’inki, Resulullah’ın Halifesi (Halifetü Resulillah). Hz. Ömer’inki, Resulullah’ın Halifesinin Halifesi (Halifetü Halifeti Resulillah). dir.