halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

1 /
git

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.

(Halkın gözünde devlet -mutluluk-gibi değerli bir şey yok. Halbuki şu dünyada bir nefes sıhhat gibi devlet olamaz. )
~~~~~~
Saltanat didükleri ancak cihân gavgasıdur
Olmaya baht ü saâdet dünyede vahdet gibi.

(Saltanat dedikleri sadece bir dünya kavgasıdır. Dünyada Allaha yakınlık gibi büyük saâdet ve baht açıklığı olamaz. )
~~~~~~
ko bu ıyş u işreti çün kim fenâ dur âkıbet
yâr-ı bâki ister isen olmaya tâat gibi

(Bu eğlenceyi yeme içmeyi bırak, sonu kötüdür. Eğer ebedî bir sevgili istiyorsan ibâdet gibisi yoktur. )
~~~~~~
olsa kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded
gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâat gibi

(Ömrün, kumlar sayısınca sınırsız ve hesapsız olsa bile, Bu feleğin fanusunda ( çıtasında bir saât gibi bile gelmez.) )
~~~~~~
ger huzur itmek dilersen ey muhibbi fâriğ ol
olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzlet gibi

(Ey Muhibbî, eğer huzur içinde olmak istersen, ferâgat sâhibi ol - vazgeç- Dünyada yalnızlık köşesine çekilmek gibi Allaha yakınlaşma olamaz.)
bir muhibbi gazeli.


halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi
olmaya devlet cihân da bir nefes sıhhât gibi

saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdır
olmaya baht u saadet dünya da vahdet gibi

ko bu ıyş u işreti çün kim fenâ dur âkıbet
yâr-ı bâki ister isen olmaya tâat gibi

olsa kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded
gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâat gibi

ger huzur itmek dilersen ey muhibbî fâriğ ol
olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzlet gibi